ZČG představí nově zrestaurovanou středověkou sochu původem z Rokycanska

Západočeská galerie představí veřejnosti vzácnou dřevěnou sochu Svaté Markéty pocházející z kostela ve vsi Chomle u Radnic na Rokycansku. Náklady na odbornou restaurátorskou obnovu přesáhly sto tisíc korun.

Řezba Sv. Markéty z Chomle, vytvořená v závěru 15. století, je příkladem kvalitní, s regionální tvorbou spojené středověké řezby ze sbírek galerie. Socha pochází z kostela zasvěceného Sv. Markétě v obci Chomle na Rokycansku. Do sbírek galerie přešla ve velmi špatném fyzickém stavu, její vzhled a původní umělecká kvalita byly silně znešvařeny neodborným novodobým restaurováním a úpravami polychromie. V posledních letech byla socha podrobena restaurátorskému průzkumu a následně prošla celkovou restaurátorskou obnovou, která de facto zničené pozdně středověké dílo navrátila do kulturního dědictví. Návštěvníci tak budou mít poprvé příležitost takto obnovenou památku obdivovat po jejím návratu z restaurátorského ateliéru v Praze. O uměleckém významu řezby a její restaurátorské obnově promluví ve středu 7. března od 17 hodin ve výstavní síni Masné krámy kurátor PETR JINDRA.

Přednáška se uskuteční v rámci cyklu JEDNO DÍLO / JEDEN SVĚT, ve kterém galerie představuje veřejnosti vždy jedno vybrané umělecké dílo ve svých sbírkách.

 

JEDNO DÍLO / JEDEN SVĚT – Cyklus výstav jednoho díla ze sbírek ZČG
V cyklu “Jedno dílo / jeden svět” je každou první středu v měsíci představeno vždy jedno významné dílo ze sbírek galerie. Diváci, kteří navštíví Masné krámy, mohou kromě aktuální výstavy spatřit i jeden vybraný exponát ze sbírek galerie, umístěný ve střední lodi. V 17 hodin pak zájemcům dílo představí kurátoři galerie a seznámí je s jeho příběhem a významem. Na výstavách “Jedno dílo / jeden svět” se pravidelně střídají příklady moderního i starého umění, umělci celorepublikového významu i regionální osobnosti, obrazy, plastiky i architektury.


Zdroj:

Eva Reitspiesová

Public Relations

 

Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace

Pražská 13, 301 00 Plzeň

T 377 908 514, M 731 474 266

www.zpc-galerie.cz

facebook/zapadoceska.galerie

www.semler.cz