Nová kniha o Teplé

Velkým dílem pro Hroznatovu akademii bylo vydání zbrusu nové publikace Život v barokním klášteře. Pohledy do historie premonstrátské kanonie v Teplé, která vznikla úsilím týmu historiků a grafiků. Útlá ale atraktivní brožura určená široké veřejnosti se věnuje klášterním dějinám i osobnostem různých období, i když nejvíce pozornosti je věnováno právě baroku, které se na jeho dnešní podobě podepsalo nejvýrazněji.
Nová kniha bude v prodeji od 1. března 2018 v recepci Hrozantovy akademie, která se po zimní přestávce opět otevírá milovníkům památek.

Zdroj:
Lucie Toman
výukové programy,
vztahy s veřejností
Hroznatova akademie

Kanonie premonstrátů Teplá.
Klášter 1
36461 Teplá
tel:+420 353 394 463
email: info@klastertepla.cz
https://www.facebook.com/hroznatovaakademie