PROKOP pomohl již tisícům nezaměstnaných

Přes 250 osmidenních kurzů na 46 místech na Moravě a 52 místech v Čechách proběhlo od zahájení první fáze soustavy vzdělávacích projektů PROKOP, určených především pro dlouhodobě nezaměstnané. V letošním roce by aktivity soustavy měli pokrýt území celé České republiky. V Jihomoravském kraji bylo úspěšně podpořeno 670 účastníků, ve Zlínském 441 účastníků, v Olomouckém 603 účastníků a v kraji Moravskoslezském 948 účastníků. Z regionů zapojených v Čechách bylo v Jihočeském kraji podpořeno prozatím 190 účastníků, v Libereckém 155, ve Středočeském kraji 182, v Praze 128 a Ústeckém kraji 346.

 

ilustrační obrázek

Doposud tedy PROKOP pomohl již téměř 3700 účastníkům evidovaných na Úřadu práce ČR a každým dnem přibývají další. První čtyři dny kurzu jsou věnovány finanční a občanské gramotnosti, další dny je výuka zaměřena na tzv. měkké dovednosti. „I přes nízkou míru nezaměstnanosti dnes zůstává v evidenci Úřadu práce ČR nemálo osob se závažnými důvody, které jim brání v návratu na pracovní trh. Účastí v projektech soustavy PROKOP se těmto lidem otevírá cesta k řešení jejich dlouho odkládaných a kumulovaných problémů,“ podotkl ředitel Fondu dalšího vzdělávání Richard Ščerba.

Není třeba zdůrazňovat, že lidé s nízkými příjmy, mezi které patří i osoby bez práce, jsou často zadluženi a čelí exekucím. Od mnohých účastníků kurzu zaznělo, že po absolvování první části kurzu, ve které se věnují finanční gramotnosti, se jim objasnily nástrahy spotřebitelských půjček a uvědomili si, jak důležité je znát podmínky, solidnost věřitele, od kterého si půjčují a jak nebezpečné je splácet dluh další půjčkou. Možnost požádat o osobní bankrot se pro některé z nich stala motivací k hledání zaměstnání, zajištění stálého příjmu a tím získání možnosti postupně se svých dluhů zbavit.

V druhé části kurzu věnované měkkým dovednostem se kurz zaměřuje na zvýšení sebevědomí účastníků, uvědomění si vlastních silných stránek a dovedností, které by mohli potenciálnímu zaměstnavateli nabídnout. Účastníci se často neumějí prezentovat, nevědí si rady např. s diskriminačními otázkami, nemají správně napsaný životopis a často nejsou ani připraveni na změnu, kterou pro ně nástup do zaměstnání představuje.

Po absolvování kurzu mají účastníci možnost pokračovat v individuálním poradenství, které je nástrojem k povzbuzení a udržení motivace k tomu, aby využili navazující aktivity Úřadu práce ČR, neztráceli sebedůvěru a utvrdili se v možnosti vlastního uplatnění.

Na základě zpětné vazby od účastníků projektu, ale i samotných lektorů, je zřejmé, že účastníci kurzů oceňují nejen předávání praktických zkušeností a cenných informací, ale také například navázání nových přátelství, či vzájemné sdílení společných problémů. „Vidět rozdíl mezi postojem účastníků na začátku kurzu, který není vždy tak docela vstřícný, a spokojenými účastníky, kteří se na konci jen neradi rozcházejí, je pro nás důkazem toho, že PROKOP má smysl,“ shrnula Michaela Svobodová, gestorka projektu. Projekt tak vhodně doplňuje dlouhodobou praxi Úřadu práce ČR, který podporuje finanční gramotnost uchazečů o zaměstnání prostřednictvím celé řady projektových a poradenských aktivit.

Projekty PROKOP (Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti) realizuje Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Jsou financovány z ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 


Zdroj:

www.mpsv.cz