Vyúčtování za vodu

ADVOKÁTNÍ PORADNA JUDr. Jiří Vlasák

Dobrý den, přišlo nám vyúčtování za vodu, podle kterého bychom měli doplácet skoro pět tisíc, protože jsme měli asi třikrát větší spotřebu než normálně. Vyúčtování jsem reklamovala, protože si větší spotřeby nejsme vědomi. Vodárna ale reklamaci zamítla, doplatek po nás požaduje a hrozí žalobou. Můžete nám poradit jak postupovat?

Ilustrační foto

Na podobný dotaz jsem již odpovídal, ale v mezidobí došlo v příslušném zákoně, tj. zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ale i v soudní praxi k určitému vývoji, který uvádím dále.
Podle ustanovení § 16 odst. 4 má nyní odběratel právo zajistit si na vlastní náklady metrologickou zkoušku vodoměru na místě instalace za určených podmínek. Zákon pak dále stanoví, jak se postupuje v případě, že se zjistí odchylka větší, než zákon připouští.
Předpokládám, že se vodoměr stále nachází na svém místě. Pokud tomu tak není a vodoměr byl například vyměněn, může to představovat docela problém, protože není možné ověřit, zda ke zvýšení spotřeby došlo případnou poruchou vodoměru. A vodárna pochopitelně vychází z množství odebrané vody naměřené vodoměrem. Vodárna by pak v případném soudním sporu měla nespornou výhodu právě prokázáním takto zjištěného odběru, a odběratel musí jako žalovaný prokazovat, že k takto vysokému odběru dojít nemohlo.
Ústavní soud se aktuálně v podobném případu zastal odběratele – jako spotřebitele, kdy právě potvrdil, že by soudy měly každý konkrétní případ posuzovat individuálně a nemohou bez dalšího vycházet pouze a jen z naměřené spotřeby.
Neúspěchem v případném soudním sporu však může dojít i k dalšímu navýšení nákladů, takže doporučuji nejdříve situaci důkladně zvážit a případně vyhledat právní pomoc.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz