Vývoj příjmů, výdajů, úspor a životních náklad

MPSV předložilo Zprávu o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. – 3. čtvrtletí 2017.

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo na jednání vlády materiál, který obsahuje informace o vývoji příjmů, výdajů, úspor, životních nákladů a půjček domácností v 1. – 3. čtvrtletí 2017. Největší pozornost byla v oblasti příjmů věnována mzdám, platům a sociálním příjmům. Tabulková příloha zahrnuje podrobnější přehled o vývoji nejdůležitějších ukazatelů.

 

ilustrační foto

Z materiálu například vyplývá, že česká ekonomika navázala ve třetím čtvrtletí na vývoj v prvním pololetí 2017 a nadále tak pokračoval vysoký hospodářský růst. Důležitým prorůstovým faktorem byly výdaje na konečnou spotřebu, které se v sektoru domácností zvýšily reálně meziročně o 4,4 %. Na dynamice vývoje národního hospodářství se také kladně podílel růst investičních výdajů a bilance zahraničního obchodu. Na zdrojové straně působil nadále výrazně prorůstově zpracovatelský průmysl.

 

  • Největším zdrojem peněžních příjmů domácností byly mzdy; průměrná nominální měsíční mzda v národním hospodářství dosáhla úrovně 28 761 Kč a její meziroční dynamika růstu se zvýšila o 2,9 p. b. na 6,6 %; po zohlednění nárůstu cenové inflace došlo k posílení reálné úrovně průměrné mzdy o 4,1 %, což je nejvyšší nárůst od roku 2007 (ve srovnatelném období).

 

  • Celkový objem sociálních příjmů dosáhl výše 381,3 mld. Kč a převýšil skutečnost stejného období roku 2016 o 13,5 mld. Kč (o 3,7 %). Zvýšily se příjmy občanů z dávek důchodového pojištění, nemocenského pojištění a příspěvku na péči, u ostatních druhů sociálních dávek byl zaznamenán pokles.

 

  • Průměrná výše starobního důchodu vzrostla meziročně o 3,4 % na 11 815 Kč.

 

  • Meziroční průměrný růst spotřebitelských cen (cenové inflace) dosáhl 2,4 %, přispělo k tomu zejména zvýšení cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, stravování a ubytování, doprava. Naopak protiinflačně působil pokles cen v oddíle pošty a telekomunikace. Domácnostem důchodců rostly životní náklady nižším tempem (o 2,1 %) a mírně rychleji rostly ceny pro domácnosti v hl. m. Praze (o 2,5 %). Meziroční harmonizovaný index spotřebitelských cen, který je využívaný pro potřeby mezinárodního srovnání, vzrostl v červenci minulého roku o 2,4 %, v srpnu o 2,4 % a v září o 2,5 %.

 

  • Celkový objem půjček domácností u bank se meziročně zvýšil o 111,0 mld. Kč a k 30. 9. 2017 dosáhl 1 500,8 mld. Kč; rozhodující část nadále představovaly hypoteční a jiné úvěry na bydlení. Ke konci září 2017 činila celková výše bankovních úspor domácností podle dostupných údajů ČNB 2 326,6 mld. Kč; domácnosti posílily zejména netermínovaná depozita při dalším propadu termínovaných vkladů.

 


Zdroj:
www.mpsv.cz