Aktuální epidemiologická situace na Karlovarsku

Počty akutních respiračních infekcí (dále jen „ARI“) v Karlovarském kraji vychází z týdenních hlášení praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v jednotlivých okresech a jednotlivých věkových skupinách.

V 8. kalendářním týdnu 2018 je nemocnost ARI v Karlovarském kraji na úrovni 1100 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s minulým kalendářním týdnem představuje vzestup o 25,3 %. Nemocnost je však nepatrně nižší, než byla v předprázdninovém 6. kalendářním týdnu 2018. Ve všech věkových skupinách došlo k vzestupu počtu onemocnění, nejvyšší nárůst počtu nemocných (+53,2 %) je evidován ve věkové skupině školních dětí 6-14 let. Relativní nemocnost v jednotlivých věkových skupinách v Karlovarském kraji a celkovou relativní nemocnost v ČR uvádí následující tabulka č. 1. Vývoj ARI v Karlovarském kraji v sezóně 2017/2018 v jednotlivých věkových skupinách uvádí graf č. 1 a dlouhodobý trend graf č. 2.

Tabulka č. 1 – Relativní nemocnost ARI v Karlovarském kraji a ČR v přepočtu na 100 000 obyvatel v 8.KT 2018

 

Nejvyšší relativní nemocnost ARI byla v 8. kalendářním týdnu 2018 v okrese Cheb (1232 nemocných na 100 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Karlovy Vary (952 nemocných na 100 000 obyvatel), v okrese Sokolov byla nemocnost 1147 na 100 000 obyvatel. Oproti minulému týdnu došlo k vzestupu počtu ARI ve všech okresech, a to v okrese Karlovy Vary (o 13,1 %), v okrese Sokolov (o 75,9 %) a v okrese Cheb (o 8,7 %).

Graf č. 1 – Relativní nemocnost ARI v Karlovarském kraji v jednotlivých věkových skupinách v období od 30.KT 2017 do 08.KT 2018

 

Graf č. 2 – Dlouhodobý vývoj relativní nemocnosti ARI v Karlovarském kraji v letech 2014–2018 (do 8.KT)

 

V 8. kalendářním týdnu 2018 bylo v Karlovarském kraji hlášeno 15 nových potvrzených případů chřipky.
V letošní sezóně 2017/2018 evidujeme v Karlovarském kraji celkem 46 potvrzených případů chřipky (33 z okresu Karlovy Vary, 4 z okresu Sokolov a 9 z okresu Cheb), a to 4 ve věkové skupině 0-5 let, 7 ve věkové skupině 6-14 let, 1 ve věkové skupině 15-24 let, 10 ve věkové skupině 25-64 let a 24 ve věkové skupině nad 60 let věku. Celkem 24 případů bylo zaznamenáno u žen a 22 případů u mužů. Čtyři případy onemocnění byly zachyceny v rámci surveillance chřipky a dalších respiračních viróz, kterou zajišťuje KHS Karlovarského kraje ve spolupráci s vybranými praktickými lékaři v kraji a se SZÚ Praha. Laboratorně byla potvrzena 4x chřipka A, 12x chřipka A(H1N1) a 30x chřipka B (z toho 1x potvrzena linie Yamagata). V 8 případech (4x muž – 60, 2x 64, 75 let a 4x žena – 69, 79, 80, 93 let) měli pacienti klinicky závažný průběh chřipky a museli být hospitalizováni na ARO nebo JIP, 8 pacientů bylo hospitalizováno na JIP (nejednalo se však o chřipku s klinicky závažným průběhem), 18 pacientů bylo hospitalizováno na standardních odděleních a u 12 pacientů se onemocnění obešlo bez hospitalizace. U 2 klinicky závažných případů došlo k úmrtí, úmrtí nesouviselo s chřipkou. Celkem 16 pacientům byla podána antivirotika. Ve 2 případech byli pacienti v předchorobí očkováni proti chřipce, ve 41 případech pacienti negovali očkování proti chřipce v předchorobí a ve 3 případech se nepodařila očkovací anamnéza zjistit.

I v letošní sezóně 2017/2018 poskytují praktičtí lékaři a lékaři očkovacích center v kraji údaje počtu očkovaných osob proti chřipce. Proočkovanost proti chřipce v Karlovarském kraji činí 2,97 % (data nejsou kompletní).

 

ilustrační

 


Zdroj:
V Karlových Varech dne 23.02.2018
Ing. Martina Prokopová, MBA
ředitelka odboru protiepidemického