Hasiči a strážníci mají společné operační středisko

Nové společné operační středisko představili tento týden Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje a Městská policie Karlovy Vary. Sídlí v budově H v areálu krajského úřadu a funguje od letošního ledna.

 

 

Úvahy o spolupráci  začaly v roce 2011 kdy Rada města Karlovy Vary schválila záměr vytvořit společné operační středisko.

 

Zároveň jsou v běhu i jednání o možném zapojení dalších složek integrovaného záchranného systému, tedy Policie České republiky a Zdravotnické záchranné služby. Vzorem společného operačního střediska je Ostrava, kde všechny čtyři složky již léta spolupracují. V Karlovarském kraji by se mohly postupně zapojit i městské policie dalších měst, nejen Karlových Varů. Vizí je vznik pracoviště pracovně nazývaného SOS 112 – společné operační středisko. Podle zástupce kraje by bylo pro tolik spolupracujících subjektů už potřeba postavit na míru navrženou novou budovu, odhadované náklady ve výši tří set milionů korun bude patrně nutné složit z vícero zdrojů.

 

Jak dokazují i zkušenosti z Ostravy, sloučení operačních středisek do společného prostoru přináší nenahraditelné výhody při zvládání mimořádných situací. Spolupráce s živými kolegy v jednom místě při řešení problému je několikanásobně rychlejší než řešení pomocí komunikace na dálku, jakkoli sofistikované. Umožňuje také společně v reálném čase předvídat. Pracoviště SOS 112 by tak v budoucnu měla být jedna společná adresa, kam se mohou lidé z celého kraje obracet ve všech případech vyžadujících zásah, obrazně řečeno – od pádu letadla po zatoulaného psa.

 

Zřízení společného operačního střediska hasičů a strážníků stálo 2,8 miliónu korun, část těchto peněz pocházela z dotace Ministerstva vnitra na technickou modernizaci městského kamerového systému.

 

 


Zdroj:

www.mmkv.cz