Slovo ministryně

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

leden byl pro mě měsícem seznamování s novým úřadem. Jsem ráda, že se mi podařilo v náročném programu najít dostatek času, abych se podívala i do reálných životních situací, setkala se se skutečnými lidmi a objevila jejich problémy. Navštívila jsem pobočku Úřadu práce ČR v Říčanech, osobně podpořila mladou rodinu, které požár sebral střechu nad hlavou, jako první ministryně jsem se účastnila zasedání předsednictva Rady seniorů, uspořádala setkání výboru pro sociální politiku a úspěšně obhajovala celý resort na půdě Poslanecké sněmovny.

 

V následujících měsících nás čeká řada výzev. Při návštěvě Úřadu práce ČR jsem objevila problémy, kterým se chci věnovat. Jde především o pole působnosti jednotlivých pracovníků. V některých případech je nemožné, aby určité pravomoci připadaly právě na ně. Úřad práce ČR by měl aktivně podporovat nezaměstnané lidi, nikoliv být zavalen papíry týkajícími se posudkového řízení při vyměření nároku na příspěvek od státu.

 

V tomto směru je velmi důležitá podpora ministerstva zdravotnictví. Proto chci v budoucnu ještě více prohloubit spolupráci obou resortů. Důkazem byla účast ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na zasedání výboru pro sociální politiku. Na něm jsem všem přítomným představila své nejbližší spolupracovníky a seznámila je se svojí vizí otevřené spolupráce. Dále jsme společně projednali aktuální stav řešení informačních technologií v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí a změny v organizační struktuře České správy sociálního zabezpečení či změny v lékařské posudkové službě. Nesmím zapomenout na podporu našich nejstarších občanů. Těší mě, že jsem se účastnila šestého předsednictva Rady seniorů ČR, a to vůbec jako první ministryně v celé historii. Zde jsem představila své cíle, ale také vyslechla potřeby všech jeho členů. Zároveň jsem je ujistila, že úzký kontakt bude pokračovat i nadále a s čímkoliv se na mě mohou obrátit.

 

V neposlední řadě jsme společně s vládou přednesli výhrady k návrhu zákona, jenž se týká situace rozdílného postupu dvou pojišťoven při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti zaměstnanců, kterým tato ztráta vznikla při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. V tomto ohledu hodlám vypracovat nový návrh zákona. Ten by měl navíc danou problematiku řešit komplexně i pro vojáky z povolání a příslušníky bezpečnostních sborů.

 

Ing. Jaroslava Němcová, MBA
ministryně práce a sociálních věcí

 


Zdroj:

www.mpsv.cz