Aktuální epidemiologická situace

Aktuální epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v Karlovarském kraji.

Počty akutních respiračních infekcí (dále jen „ARI“) v Karlovarském kraji vychází z týdenních hlášení praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v jednotlivých okresech a jednotlivých věkových skupinách.

V 7. kalendářním týdnu 2018 je nemocnost ARI v Karlovarském kraji na úrovni 878 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s minulým týdnem představuje pokles o 28,0 %. Za poklesem s největší pravděpodobností stojí jarní prázdniny. Ve všech věkových skupinách došlo k poklesu ARI s výjimkou ve věkové skupině 25 – 59 let. Relativní nemocnost v jednotlivých věkových skupinách v Karlovarském kraji a celkovou relativní nemocnost v ČR uvádí následující tabulka 1. Vývoj ARI v Karlovarském kraji v sezóně 2017/2018 v jednotlivých věkových skupinách uvádí graf 1 a dlouhodobý trend graf 2.

Nejvyšší nemocnost ARI byla v 7. kalendářním týdnu 2018 v okrese Cheb (1133 nemocných na 100 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Sokolov (652 nemocných na 100 000 obyvatel), v okrese Karlovy Vary byla nemocnost 842 na 100 000 obyvatel. Oproti minulému týdnu došlo k poklesu počtu ARI ve všech třech okresech, a to o 7,0 % v okrese Karlovy Vary, o 43,7 % v okrese Sokolov a o 31,3 % v okrese Cheb.

V 7. kalendářním týdnu 2018 bylo v Karlovarském kraji hlášeno 14 potvrzených případů chřipky.
V letošní sezóně 2017/2018 evidujeme v Karlovarském kraji celkem 31 potvrzených případů chřipky (19 z okresu Karlovy Vary, 4 z okresu Sokolov a 8 z okresu Cheb), a to 4 ve věkové skupině 6 – 14 let, 1 ve věkové skupině 15 – 24 let, 9 ve věkové skupině 25 – 59 let a 17 ve věkové skupině nad 60+ let. Celkem 18 případů onemocnění bylo zaznamenáno u žen a 13 případů onemocnění u mužů. Tři případy onemocnění byly zachyceny v rámci surveillance chřipky a dalších respiračních viróz, které zajišťuje KHS Karlovarského kraje ve spolupráci s vybranými praktickými lékaři v kraji a se SZÚ Praha. Laboratorně byla potvrzena 4x chřipka A, 6x chřipka A (H1N1) a 21x chřipka B (z toho 1x potvrzena linie Yamagata). V 6 případech (3x muž – 60, 64 a 75 let, 3 x žena – 69, 79 a 93 let) měli pacienti klinicky závažný průběh chřipky a museli být hospitalizováni na ARO nebo JIP, 2 pacienti byli hospitalizováni na JIP (nejednalo se však o chřipku s klinicky závažným průběhem), 12 pacientů bylo hospitalizováno na standardních odděleních a u 11 pacientů se onemocnění obešlo bez hospitalizace. U 1 klinicky závažného případu došlo k úmrtí, úmrtí nesouviselo s chřipkou. Celkem 12 pacientům byla podána antivirotika. Ve 29 případech pacienti negovali očkování proti chřipce a v 2 případech se nepodařila očkovací anamnéza zjistit.
I v letošní sezóně 2017/2018 poskytují praktičtí lékaři a lékaři očkovacích center v Karlovarském kraji údaje počtu očkovaných osob proti chřipce. Proočkovanost proti chřipce v Karlovarském kraji činí 2,87 % (data nejsou kompletní).

nemoc
ilustrační foto

V Karlových Varech dne 16. 02. 2018

 


Zdroj:
Ing. Jiřina Vaňová, DiS.
vedoucí oddělní protiepidemického Karlovy Vary