Paříž potvrzuje svou pozici jako město s nejvyšším ratingem

Poslední průzkum Anholt-GfK City Brands IndexSM (CBISM) ukazuje, že Paříž si zachovává svou nejsilnější pozici. Počtvrté od zahájení tohoto průzkumu veřejnost považuje Paříž za nejlepší z 50 hodnocených měst. Polepšila si rovněž australská města: Sydney předehnalo New York (na 4. místě) a znovu tak získalo pozici mezi třemi nejlepšími, a Melbourne poskočil na sedmé místo a předběhl tak Amsterdam (8.) a Berlín (10). Zde jsou některá zjištění studie CBISM ze září a října 2017; studie se  uskutečňuje jednou za dva roky.

Umístění 2017 Město Umístění 2015 Rozdíl ve skóre 2017 vs. 2015
1 Paříž 1 +0,51
2 Londýn 2 +0,52
3 Sydney 4 +0,97
4 New York 3 +0,67
5 Los Angeles 5 +0,91
6 Řím 6 +0,65
7 Melbourne 9 +1,64
8 Amsterdam 8 +1,36
9 San Francisco n/a +n/a
10 Berlín 7 +0,75
21 Praha 25 +1,71
CBISM skóre se pohybují od 1 do 100. Rozdíly ve skóre: malý: +/-0.26-0.50; střední: +/-0.51-1.00; velký: > +/-1.00

 

Studie hodnotí moc a přitažlivost každého města a nabízí holistický a detailní pohled založený na šesti klíčových dimenzích:

  • Známost (mezinárodní postavení a pověst)
  • Místo (venkovní prostředí a doprava)
  • Předpoklady (základní požadavky, jako jsou možnosti cenově dostupného ubytování a úroveň občanské vybavenosti)
  • Lidé (přívětivost, kulturní rozmanitost, jak bezpečně se člověk cítí)
  • Společenský ruch (co zajímavého lze podnikat)
  • Potenciál (ekonomické a vzdělávací příležitosti)

 

CBISM rovněž demonstruje ošidnost spoléhání se pouze na národní značku.  Jak bylo zjištěno v letošní studii Nation Brands IndexSM, řada měst si vede ve srovnání s postavením své země hůře. Berlín slouží jako jasný příklad, neboť se jen tak tak udržel mezi první desítkou nejlépe hodnocených měst. „To může překvapit, když si uvědomíme, že Německo jako země se umístilo v průzkumu Nation Brand Index v roce 2017 na 1. místě a chlubilo se tím, že má ze všech zkoumaných zemí nejvyrovnanější image,“ prohlásil Vadim Volos, senior vice president GfK pro veřejné záležitosti a poradenství. „Naznačuje to, že města nemohou spoléhat pouze na národní značku země, musí rovněž kultivovat svou vlastní jedinečnou image.“

 

Mezi nejlépe hodnocenými městy mají tendenci převládat západní města a v předešlých letech získávala právě ona ze strany globální veřejnosti lepší hodnocení nežli města východní.
V roce 2017 se štěstí obrátilo a mnohá města bez ohledu na region či stupeň rozvoje si polepšila. Například Tokio patří mezi několik ne-západních měst, jež se se svým hodnocením umístilo v první polovině. Poté, kdy v roce 2013 Tokio v hodnocení pokleslo, podařilo se mu během dvou následujících CBISM studií svou image obnovit a vylepšit. Tokio zaznamenalo v roce 2017 nejvyšší zisk bodů ze všech měst (+1,79) a dotáhlo se na Vancouver na 11. příčce a předběhlo Madrid, Barcelonu, Washington D. C., Toronto a Vídeň.

 

Pokud jde o města Středního východu a Afriky zařazená do studie CBISM, pak je jediným městem, jež neskončilo na konci seznamu, Dubaj. Dubaj následuje velmi těsně za městy v první polovině (27. místo) s tím, že díky kategoriím „známost“ (15.) a „místo” (16.) si upevňuje a vylepšuje svou image. Přestože je Dubaj v tomto regionu městem s nejlepší reputací, cenu za největší zlepšení získává Durban (+1,51), který díky tomu předběhl Káhiru.

 

O průzkumu

Studie Anholt-GfK CBISM se uskutečňuje jednou za dva roky a zjišťuje image 50 měst na základě těchto kategorií: známost, místo, předpoklady, lidé, společenský ruch a potenciál. V rámci studie v roce 2017 bylo v 10 zemích (Austrálie, Brazílie, Čína, Francie, Německo, Indie, Rusko, Jižní Korea, Spojené království a USA) provedeno 5 057 rozhovorů s tím, že v každé zemi jich proběhlo minimálně 500. Ve všech zemích probíhal průzkum online a byli v něm dotazováni dospělí ve věku nad 18 let. S použitím nejmodernějších parametrů pro zjišťování charakteristik online populace je vzorek v každé zemi vážen tak, aby obsahoval klíčové demografické charakteristiky: věk, pohlaví a dosažené vzdělání. Terénní průzkum se uskutečnil od 20. září do 3. října 2017.

 

Studie hodnotila následujících 50 měst:

Západní Evropa: Amsterdam, Barcelona, Basilej, Berlín, Brusel, Dublin,  Edinburgh, Ženeva, Londýn, Madrid, Mnichov, Paříž, Řím, Stockholm

Střední a východní Evropa: Istanbul, Moskva, Praha, Vídeň, Varšava

Asie, Pacifik: Auckland, Bangkok, Beijing, Hongkong, Jakarta*, Melbourne, Bombej, Soul, Šanghaj, Singapur, Sydney, Tokio

Severní Amerika: Boston*, Chicago, Dallas Fort Worth, Los Angeles, New York, San Francisco*, Toronto, Vancouver*, Washington D.C.

Latinská Amerika: Buenos Aires, Mexico City, Rio de Janeiro, Santiago de Chile*

Střední východ/Afrika: Káhira, Kapské město, Dauhá, Dubaj, Durban, Johannesburg

*Města zařazená do CBISM nově v roce 2017 jsou označena hvězdičkou.

 

Kdo je Simon Anholt

Simon Anholt je přední uznávanou světovou autoritou pro oblast zjišťování reputace a identity jednotlivých zemí. Profesor Anholt byl místopředsedou UK Government’s Public Diplomacy Board a nyní pracuje jako nezávislý politický poradce šéfů vlád více než 50 zemí. Anholt vypracoval v roce 2005 metodiku Nation Brands IndexSM a City Brands IndexSM.

 


Zdroj:

www.gfk.com