Investiční fond Skupiny ČEZ mění právní formu

Inven Capital mění právní formu, plní tak podmínku EIB pro koinvestování 100 milionů eur.

Investiční fond Skupiny ČEZ Inven Capital změnil právní formu z uzavřeného investičního fondu na akciovou společnost s proměnným kapitálem (tzv. SICAV). Tímto krokem je splněna podmínka Evropské investiční banky pro vytvoření společné investiční iniciativy na podporu růstu malých a středních podniků v sektoru čisté energie a inteligentních technologií. Dohodu o kofinancování podepsaly obě strany v polovině prosince v Praze. Společné investice dosáhnou výše 100 milionů EUR.

 

Za téměř tři roky působení a investic do energetických start-upů si Inven Capital, který je specializovaným investičním fondem Skupiny ČEZ, získal pověst kvalifikovaného a obratného hráče. Dosud fond vstoupil do šestice inovativních technologických společností. Kvalitní manažerský tým, portfolio zainvestovaných firem, výkonnost fondu Inven Capital a úspěšný průběh due dilligence stály za rozhodnutím Evropské investiční banky (EIB) vytvořit společnou investiční strukturu, do níž vloží každý z partnerů 50 milionů EUR a jejíž veškeré investiční prostředky bude investovat a spravovat Inven Capital. Jedním z viditelných znaků partnerství s EIB je legislativně podmíněná změna právní formy Inven Capital z uzavřeného investičního fondu na akciovou společnost s proměnným kapitálem (tzv. SICAV). V této struktuře bude fungovat dvojice podfondů. První, plně vlastněný Skupinou ČEZ, zahrne stávající investice a další podíly v budoucnu realizované výhradně Skupinou ČEZ. Druhý podfond bude určen pro projekty získané v následujících čtyřech letech díky společným investicím s EIB. Stávající vlastní kapitál fondu bude v identické výši na základě požadavků Zákona o investičních společnostech a investičních fondech transformován na základní kapitál a fondový kapitál. Společně s původně poskytnutým kapitálem ze strany ČEZ a dodatečným financováním z EIB bude společnost Inven Capital disponovat kapitálem v celkové výši až 240 milionů eur. Investiční období Inven Capital bude sladěno s Investičním obdobím podfondu EIB (do roku 2021). Skupina ČEZ zachová plnou kontrolu nad řízením fondu.

 

„Dosavadní činnost Inven Capital výrazně přispívá k naplňování jednoho z hlavních pilířů strategie Skupiny ČEZ – rozvíjení našich aktivit v oblasti decentralizované energetiky a obnovitelných zdrojů.  Díky partnerství s EIB získáváme přístup k dodatečnému kapitálu. Její důvěra je pro nás důkazem, že při investicích do inovativních podniků postupujeme správně,“ říká Tomáš Pleskač, místopředseda představenstva a ředitel divize nová energetika a distribuce ČEZ.

„Jednotlivé podfondy přitom zůstanou účetně i majetkově oddělené s vlastním statutem i investiční strategií,“ vysvětluje Petr Míkovec, generální ředitel Inven Capital.

Inven Capital dosud realizoval šestici investic na trhu smart energy společností. Premiérou byl v roce 2015 vstup do bavorské firmy sonnen, světové jedničky ve výrobě inteligentních bateriových systémů ke skladování energie pro domácnosti. V roce 2016 následovalo získání podílů v německých společnostech Sunfire (rozvíjí a uvádí do průmyslové výroby nejpokrokovější energetické technologie přispívající ke snižování emisí CO2 a rozvoji decentralizovaných zdrojů) a tado°, evropské jedničce na poli chytrých termostatů. Loni se odehrály vstupy do německé firmy Cloud & Heat Technologies zabývající se energetickým využitím tepla pocházejícího z korporátních datacenter a do francouzské platformy Vulog. Ta je významným globálním hráčem v carsharingu ekologických aut. Část řešení z produkce některých uvedených firem už se mezitím objevila v nabídce zákazníkům společností Skupiny ČEZ. Dalším dealem je nepřímá investice do londýnského fondu Environmental Technologies Fund, jednoho z prvních evropských fondů zaměřených na smart energy.

 

Inven Capital je venture kapitálový fond Skupiny ČEZ. Jeho strategií je vyhledávání investic do menších inovativních a rostoucích smart energy firem v Evropě. Zaměřuje se především na růstové investiční příležitosti v pokročilejší fázi rozvoje („later stage growth“) s osvědčeným byznys modelem prokázaným realizovanými příjmy a dlouhodobým růstovým potenciálem. Cílem Inven Capital je vytváření dlouhodobé hodnoty díky aktivní spolupráci s managementem společností, do kterých investuje, a aktivní podpory strategie organického nebo akvizičního růstu. Společnosti v portfoliu Inven Capital získají možnost využít pro další rozvoj rozsáhlých odborných znalostí Skupiny ČEZ v energetickém sektoru, její klientské základny a technologických synergií. Fond je řádným členem Invest Europe (https://www.investeurope.eu)- Evropská asociace private equity a rizikového kapitálu) a CVCA (http://www.cvca.cz) – Česká asociace private equity a rizikového kapitálu)

 


Zdroj:

Martin Schreier

mluvčí pro obnovitelné zdroje | Útvar mediální komunikace

 

ČEZ, a. s.

BB centrum, budova D3

Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4

tel.: +420 211 042 612
mobil: +420 725 765 848

e-mail: martin.schreier@cez.cz

www.cez.cz