Investiční fond Skupiny ČEZ mění právní formu

Reklama

Inven Capital mění právní formu, plní tak podmínku EIB pro koinvestování 100 milionů eur.

Investiční fond Skupiny ČEZ Inven Capital změnil právní formu z uzavřeného investičního fondu na akciovou společnost s proměnným kapitálem (tzv. SICAV). Tímto krokem je splněna podmínka Evropské investiční banky pro vytvoření společné investiční iniciativy na podporu růstu malých a středních podniků v sektoru čisté energie a inteligentních technologií. Dohodu o kofinancování podepsaly obě strany v polovině prosince v Praze. Společné investice dosáhnou výše 100 milionů EUR.

 

Za téměř tři roky působení a investic do energetických start-upů si Inven Capital, který je specializovaným investičním fondem Skupiny ČEZ, získal pověst kvalifikovaného a obratného hráče. Dosud fond vstoupil do šestice inovativních technologických společností. Kvalitní manažerský tým, portfolio zainvestovaných firem, výkonnost fondu Inven Capital a úspěšný průběh due dilligence stály za rozhodnutím Evropské investiční banky (EIB) vytvořit společnou investiční strukturu, do níž vloží každý z partnerů 50 milionů EUR a jejíž veškeré investiční prostředky bude investovat a spravovat Inven Capital. Jedním z viditelných znaků partnerství s EIB je legislativně podmíněná změna právní formy Inven Capital z uzavřeného investičního fondu na akciovou společnost s proměnným kapitálem (tzv. SICAV). V této struktuře bude fungovat dvojice podfondů. První, plně vlastněný Skupinou ČEZ, zahrne stávající investice a další podíly v budoucnu realizované výhradně Skupinou ČEZ. Druhý podfond bude určen pro projekty získané v následujících čtyřech letech díky společným investicím s EIB. Stávající vlastní kapitál fondu bude v identické výši na základě požadavků Zákona o investičních společnostech a investičních fondech transformován na základní kapitál a fondový kapitál. Společně s původně poskytnutým kapitálem ze strany ČEZ a dodatečným financováním z EIB bude společnost Inven Capital disponovat kapitálem v celkové výši až 240 milionů eur. Investiční období Inven Capital bude sladěno s Investičním obdobím podfondu EIB (do roku 2021). Skupina ČEZ zachová plnou kontrolu nad řízením fondu.

 

„Dosavadní činnost Inven Capital výrazně přispívá k naplňování jednoho z hlavních pilířů strategie Skupiny ČEZ – rozvíjení našich aktivit v oblasti decentralizované energetiky a obnovitelných zdrojů.  Díky partnerství s EIB získáváme přístup k dodatečnému kapitálu. Její důvěra je pro nás důkazem, že při investicích do inovativních podniků postupujeme správně,“ říká Tomáš Pleskač, místopředseda představenstva a ředitel divize nová energetika a distribuce ČEZ.

„Jednotlivé podfondy přitom zůstanou účetně i majetkově oddělené s vlastním statutem i investiční strategií,“ vysvětluje Petr Míkovec, generální ředitel Inven Capital.

Inven Capital dosud realizoval šestici investic na trhu smart energy společností. Premiérou byl v roce 2015 vstup do bavorské firmy sonnen, světové jedničky ve výrobě inteligentních bateriových systémů ke skladování energie pro domácnosti. V roce 2016 následovalo získání podílů v německých společnostech Sunfire (rozvíjí a uvádí do průmyslové výroby nejpokrokovější energetické technologie přispívající ke snižování emisí CO2 a rozvoji decentralizovaných zdrojů) a tado°, evropské jedničce na poli chytrých termostatů. Loni se odehrály vstupy do německé firmy Cloud & Heat Technologies zabývající se energetickým využitím tepla pocházejícího z korporátních datacenter a do francouzské platformy Vulog. Ta je významným globálním hráčem v carsharingu ekologických aut. Část řešení z produkce některých uvedených firem už se mezitím objevila v nabídce zákazníkům společností Skupiny ČEZ. Dalším dealem je nepřímá investice do londýnského fondu Environmental Technologies Fund, jednoho z prvních evropských fondů zaměřených na smart energy.

 

Inven Capital je venture kapitálový fond Skupiny ČEZ. Jeho strategií je vyhledávání investic do menších inovativních a rostoucích smart energy firem v Evropě. Zaměřuje se především na růstové investiční příležitosti v pokročilejší fázi rozvoje („later stage growth“) s osvědčeným byznys modelem prokázaným realizovanými příjmy a dlouhodobým růstovým potenciálem. Cílem Inven Capital je vytváření dlouhodobé hodnoty díky aktivní spolupráci s managementem společností, do kterých investuje, a aktivní podpory strategie organického nebo akvizičního růstu. Společnosti v portfoliu Inven Capital získají možnost využít pro další rozvoj rozsáhlých odborných znalostí Skupiny ČEZ v energetickém sektoru, její klientské základny a technologických synergií. Fond je řádným členem Invest Europe (https://www.investeurope.eu)- Evropská asociace private equity a rizikového kapitálu) a CVCA (http://www.cvca.cz) – Česká asociace private equity a rizikového kapitálu)

 


Zdroj:

Martin Schreier

mluvčí pro obnovitelné zdroje | Útvar mediální komunikace

 

ČEZ, a. s.

BB centrum, budova D3

Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4

tel.: +420 211 042 612
mobil: +420 725 765 848

e-mail: martin.schreier@cez.cz

www.cez.cz

Reklama