Přednáška Zaniklá sídla a jejich dědictví… / 17.2.

Muzeum Karlovy Vary pořádá v sobotu 17. února v muzeu Královská mincovna v Jáchymově přednášku s názvem “Zaniklá sídla a jejich dědictví v proměnách kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století“.

Zdeněk Kučera z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze v přednášce představí vývoj samotného procesu zanikání sídel a promluví o dnešní podobě a významům lokalit zaniklých sídel.
V 2. polovině 20. století se významně proměnil způsob života místních obyvatel, charakter osídlení, ráz a způsob využívání krajiny českého pohraničí. Součástí těchto změn byl i zánik více než 2 000 sídel. Jev natolik rozsáhlý, že jej lze ve srovnání s jinými částmi Česka považovat za pro pohraničí charakteristický. Role zanikání sídel v proměnách krajiny českého pohraničí a jejich interpretacích je mnohoznačná. Zaniklá sídla se stávají součástí procesu utváření místního dědictví a identit.

Přednáška začíná v 17 hodin.

 


Zdroj:
Lev Havlíček
PR Muzea Karlovy Vary
605 258 630
pr@kvmuz.cz