Předpovídá se výrazné zvýšení soukromých výdajů

Dobré spotřebitelské klima: GfK předpovídá výrazné zvýšení soukromých výdajů evropských spotřebitelů.

Koncem roku 2017 důvěra evropských spotřebitelů mírně stoupala. V prosinci dosáhl index spotřebitelského klimatu GfK za evropskou osmadvacítku 21,1 bodu, což je nejvyšší hodnota za deset let. Na konci třetího čtvrtletí to bylo ještě 20,9 bodu. Pro rok 2018 GfK předpovídá, že soukromé výdaje domácností v Evropské unii vzrostou z 1,5 na 2 procenta.

Evropští spotřebitelé jsou si vědomi ekonomického růstu. Ekonomická očekávání se v prosinci 2017 zvýšila v průměru za celou EU na 17 bodů, což představuje v porovnání se zářím jasný nárůst o pět bodů. Ve Francii, Německu a Rakousku tento indikátor vykazoval značné zisky. Na druhou stranu v Rumunsku, na pozadí pokračující vládní krize, důvěra spotřebitelů v ekonomický růst prudce poklesla.

Pozitivní spotřebitelská hodnocení odpovídají datům Evropské komise, která předpokládá, že v zemích EU dojde ke zvýšení hrubého národního produktu o 2,3 procenta.

Příjmová očekávání se od září do prosince 2017 v průměru za celou EU mírně zvýšila o dva body a dosáhla 15 bodů. Vyšší příjmová očekávání byla zaznamenána hlavně v Rakousku a Slovinsku. Rumunsko na tom bylo nejhůře i u tohoto ukazatele. Ochota nakupovat ve srovnání se zářím vzrostla o 1 bod a v prosinci dosáhla 21 bodu. Největší nárůst tohoto indikátoru nastal v Polsku a Rakousku.

Rolf Bürkl, expert společnosti GfK zabývající se spotřebiteli, říká: „Během roku 2017 se důvěra v ekonomický růst v Evropě významně zvýšila. Díky tomuto pozitivnímu vývoji lidé rovněž doufají ve zvyšování mezd. Příjmová očekávání jsou v mnoha částech Evropy taktéž pozitivní, ale v porovnání s rokem 2016 vzrostla jen málo. Totéž se týká ochoty nakupovat. Na základě všech faktorů GfK předpovídá pro rok 2018 zvýšení soukromých výdajů domácností v zemích EU z 1,5 na 2 procenta. Evropská ekonomika bude tudíž i nadále podporována soukromou spotřebou.“

 

Německo: důvěra v ekonomiku výrazně roste

Ekonomická očekávání v Německu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 nadále stoupala a v prosinci dosáhla 45,2 bodu. To je nejvyšší hodnota od července 2014, a v porovnání se zářím, kde byla hodnota 33,4 bodu, je to zřetelný skok. Ve srovnání s koncem roku 2016 se ekonomická očekávání výrazně zvýšila: celkem o 28,8 bodů.

Příjmová očekávání německých spotřebitelů rovněž zřetelně rostla a v prosinci dosáhla 54,3 bodu poté, kdy třikrát za sebou klesala. Ukazatel je tedy o 1,6 bodu vyšší než v září.

Ukazatel ochoty nakupovat byl na konci roku 2017 stále ve výborné formě, neboť dosáhl 57,1 bodu. Přestože je to v porovnání se zářím nárůst o pouhých 0,1 bodu, je to o dalších 9 bodů navíc k již tak vysoké hodnotě dosažené na konci roku 2016.

 

Francie: významný nárůst ekonomických očekávání

Poté, kdy ekonomická očekávání ve Francii ve třetím kvartálu poklesla, ve čtvrtém čtvrtletí se trend obrátil a ukazatel začal znovu růst. V prosinci dosáhl hodnoty 43,4 bodu, což oproti září představuje značné zvýšení o 13,2 bodu. Nebyla však překonána hodnota 49,1 bodu dosažená v červnu v důsledku evidentního “Macronova efektu”, jenž byl zaznamenán v prvních dvou čtvrtletích roku a jenž vyvolal velmi vysoká očekávání.

Navzdory pozitivnějším ekonomickým výhledům Francouzi považují růst platů za ne zcela pozitivní. V prosinci 2017 dosáhla příjmová očekávání -13,7 bodu. Přestože je to oproti září zlepšení o 5,2 bodu, ukazatel je jasně negativní. Příjmová očekávání byla pozitivní pouze v květnu a červnu loňského roku. Indikátor je nižší i ve srovnání s koncem roku 2016, a sice o 4,1 bodu.

Ochota nakupovat dosáhla ve Francii v prosinci 2017 22,2 bodu. To znamená, že po poklesu v říjnu se ukazateli podařilo zvrátit trend, i když stále ještě nedosahuje nejvyšší hodnoty 25,9 bodu naměřené v červenci. V porovnání s prosincem 2016 vzrostl o 9,3 bodu.

 

Spojené království: ochota nakupovat a ekonomická očekávání jsou v minusu

Názor spotřebitelů ve Spojeném království utvářejí probíhající jednání o brexitu. Do konce roku 2017 se ekonomická očekávání Britů maličko zvýšila a v prosinci dosáhla -18,6 bodu. To představuje ve srovnání se zářím nárůst o 4,9 procenta. V prosinci však indikátor dosahoval -11,6 bodu.

Příjmová očekávání dosáhla v prosinci 2017 celkem 4,7 bodu a dostala se tudíž do plusu poté, kdy v červnu byla nejníže za celý rok, a sice na hodnotě -2 body. Přesto je však ukazatel ve srovnání s prosincem 2016 o 2,8 bodu níže.

Britská ochota nakupovat jde také z kopce. V prosinci 2017 se dostala na roční minimum -6,9 bodu. V porovnání s nejvyšší hodnotou 8,7 bodu v květnu jde o výrazný pokles. Dokonce i při srovnání s předchozím rokem, kdy v prosinci 2016 ukazatel dosáhl 15,5 bodu, je to výrazný krok zpět. V porovnání se zbytkem Evropy byla ochota nakupovat v minusu jen v Řecku a ve Spojeném království.

 

Itálie: známky oživení

Postoje italských spotřebitelů se ve čtvrtém čtvrtletí 2017 zlepšovaly bez ohledu na přetrvávající ekonomické problémy země. V prosinci 2017 dosáhla ekonomická očekávání hodnoty -23,8 bodu. Je to výrazné zlepšení oproti velmi nízké hodnotě -55,6 bodu, jež byla zaznamenána v únoru. Po prudkém zvýšení ve třetím kvartálu na úroveň -27,6 bodu se v září hodnocení ekonomických vyhlídek ve čtvrtém kvartálu opět zhoršilo. Nehledě na toto zlepšení je Itálie v porovnání s Evropou stále jasně pozadu.

Příjmová očekávání se ve čtvrtém čtvrtletí rovněž mírně zlepšila. V prosinci 2017 dosáhl indikátor hodnoty -1.2 bodu poté, kdy v září činil -8,2 bodu. Nejnižší hodnota tohoto ukazatele za celý rok byla naměřena v květnu, a sice -18,3 bodu.

V plusu byl jediný ukazatel, a to ochota nakupovat. V prosinci 2017 dosáhl nejvyšší úrovně za rok a činil 21,1 bodu, což je o pět bodů výše nežli v září.

 

Španělsko: zřetelný pokles příjmových a ekonomických očekávání

V prosinci 2017 dosáhla ekonomická očekávání ve Španělsku 18,4 bodu, což znamená jasně pozitivní hodnotu. Oproti zářijovým 24,9 bodu to však představuje výrazný pokles. Tato hodnota je rovněž nižší o 6,2 bodu oproti prosinci 2016.

Ke konci roku 2017 se zhoršila i příjmová očekávání španělských spotřebitelů. S 11,6 bodu v prosinci je tento ukazatel podstatně níže, než byla zářijová hodnota 16 bodů a roční nejvyšší hodnota 18.9 bodu naměřená v listopadu.

Ochota nakupovat se v prosinci s hodnotou 0,2 bodu dostala do plusu jen tak tak. V porovnání se zářím je to pokles o 1,3 bodu. Nejvyšší hodnota za loňský rok 8,4 bodu byla zaznamenána v červnu.

 

Nizozemí: po celý rok stabilní růst

Ekonomická očekávání dosáhla v Nizozemí v prosinci 2017 hodnoty 39,9 bodu, takže oproti září vzrostla o 0.9 bodu. V porovnání s koncem roku 2016 se však holandské ekonomické vyhlídky zvýšily o 14,7 bodu.

Příjmová očekávání, jež v prosinci 2017 dosáhla 12,2 bodu, byla rovněž výrazně vyšší než v předchozím roce. V prosinci 2016 byl tento ukazatel v minusu a činil -3,2 bodu.

Podobně je to i s ochotou nakupovat, která se nadále zvyšuje. V prosinci 2017 bylo naměřeno 23 bodů. Avšak nejvyšší hodnota ochoty nakupovat byla zaznamenána v březnu loňského roku, a sice 25,8 bodu.

 

Rakousko: všechny ukazatele v prosinci dosáhly nejvyšší úrovně za rok

Rakouská ekonomická očekávání se v loňském roce prudce zvedla. Koncem roku 2017 dosáhl ukazatel ekonomického růstu nejvyšší úrovně za rok, a sice 44,8 bodu. Ve srovnání s prosincem 2016 je to obrovský nárůst o 32,8 bodu.

Díky prosperující ekonomice Rakušané očekávají také mnohem vyšší mzdy. V prosinci 2017 dosáhla příjmová očekávání 37,3 bodu, což je také roční maximum. V porovnání s prosincem 2016 ukazatel stoupnul o výrazných 18,3 bodu.

Rovněž ukazatel ochoty nakupovat zaznamenal v prosinci 2017 rekordní hodnotu 31,0 bodu, což je nejvyšší hodnota od prosince 2011.

 

Portugalsko: spotřebitelská důvěra je pozitivní

Ekonomická očekávání portugalských spotřebitelů se koncem roku 2017 poněkud propadla, když v prosinci dosáhla 33,1 bodu. Přestože v porovnání s prosincem 2016 jde jen o velmi mírné zlepšení, jde o zřetelně pozitivní hodnotu.

Příjmová očekávání Portugalců jsou rovněž jasně pozitivní. V prosinci 2017 tento ukazatel dosáhl 29,8 bodu. Nejvyšší hodnoty za celý rok, a sice 33,5 bodu, bylo dosaženo v listopadu.

Ochota nakupovat, jež dosáhla v prosinci 2017 hodnoty 13,8 bodu, představuje roční maximum. Vyšší hodnota byla naposledy zaznamenána v březnu 2000.

 

Belgie: ekonomická očekávání a ochota nakupovat stále stoupají

Ekonomická očekávání v Belgii dosáhla koncem roku 2017 hodnoty 24,4 bodu. Ve srovnání se zářím jde o minimální zisk 0,1 bodu, ale oproti 4,8 bodu naměřeným v prosinci předchozího roku jde o velmi významné zlepšení.

Nehledě na pozitivní hodnocení ekonomického růstu země Belgičané neočekávají nadprůměrný růst mezd. Příjmová očekávání byla v minusu a v prosinci 2017 ukazatel uzavřel na hodnotě -1,9 bodu. Přesto však ve srovnání s -13,1 bodu v prosinci 2016 jde o zřetelné zlepšení.

Ochota nakupovat dosáhla v prosinci 2017 hodnoty 19,8 bodu, což je o 3,8 bodu výše než v prosinci 2016 a o 5 bodů výše než v září 2017.

 

Řecko: výrazné zlepšení všech indikátorů

Negativní hodnoty všech indikátorů zaznamenané na konci roku 2017 v Řecku zmítaném finanční a ekonomickou krizí byly ve srovnání s loňským rokem ve skutečnosti vyšší.

Ekonomická očekávání v Řecku dosáhla v prosinci 2017 hodnoty -12,3 bodu, což je v porovnání s prosincem 2016 zřetelné zvýšení o 21,5 bodu. Řekové se tedy na ekonomické vyhlídky své země dívají pozitivněji než např. Italové, Britové nebo Rumuni.

Rovněž příjmová očekávání řeckých spotřebitelů jsou oproti loňsku vyšší. V prosinci 2017 byl ukazatel na úrovni -21,7 bodu, a to znamená, že se ve srovnání s prosincem 2016 zlepšil o 18,4 bodu. Přesto však s těmito příjmovými očekáváními Řecko zaostává za ostatními zeměmi EU.

Ochota nakupovat byla v prosinci 2017 na hodnotě -22,6 bodu, což je nejnižší hodnota v Evropě. V porovnání s prosincem 2016 tento indikátor významně stoupnul o 13,5 bodu.

 

Polsko: ekonomická očekávání a ochota nakupovat dosáhly ročního maxima

Spotřebitelé v Polsku považovali ekonomický růst země ke konci roku 2017 za velmi dobrý. Ekonomická očekávání dosáhla v prosinci 2017 s 34,5 bodu ročního rekordu. Je to o 17,9 bodu více než v prosinci 2016.

Na druhou stranu však příjmová očekávání v Polsku nejvyšší hodnotu na konci roku nezaznamenala. V prosinci 2017 dosáhl indikátor 31,5 bodu. I když je to o 1,6 bodu více než na konci roku 2016, je to podstatně méně než rekordních 47,8 bodu naměřených v lednu 2017.

Ochota nakupovat ke konci roku rovněž rostla. V prosinci 2017 byl indikátor na úrovni 31,8 bodu, což je nejvyšší hodnota za celý rok. V porovnání s koncem roku 2016 jde o výrazný nárůst o 11 bodů.

 

Česká republika: příjmová očekávání zaznamenala ztrátu, ale jsou druhá nejvyšší v EU

V prosinci 2017 byla příjmová očekávání českých spotřebitelů na úrovni 30 bodů. Tento ukazatel tudíž i nadále částečně vyrovnával značné ztráty z druhého čtvrtletí, ale nedosáhl ročního maxima z března 2017, které činilo 37,2 bodu.

Česká příjmová očekávání byla v prosinci 2017 na úrovni 41,7 bodu. Po Německu je to druhá nejvyšší hodnota v Evropské unii. Není to žádné překvapení, protože Česká republika má nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropě. Ve srovnání s ročním maximem v hodnotě 59,5 bodu, jehož bylo dosaženo v únoru 2017, však tento indikátor v průběhu roku výrazně ztratil.

Ochota nakupovat v České republice na úrovni 14,0 bodu v prosinci 2017 znamená nejnižší hodnotu za celý rok. Ve srovnání s nejvyšší hodnotou 23,9 bodů v srpnu je to výrazný pokles; je to také podstatně níže než v prosinci 2016, kdy to bylo 21,5 bodu. V porovnání s ostatními evropskými zeměmi je ČR uprostřed tabulky.

 

Slovensko: ukazatele ke konci roku oslabily

V prosinci 2017 dosáhla ekonomická očekávání slovenských spotřebitelů 17,0 bodu. Je to nejnižší hodnota za celý rok a rovněž je to o 11,2 bodu méně než v prosinci 2016.

Příjmová očekávání skončila v prosinci roku 2017 na hodnotě 22,8 bodu. Tento ukazatel dosáhl své nejvyšší hodnoty v únoru 2017, kdy činil 31,7 bodu.

Ochota nakupovat na Slovensku koncem třetího čtvrtletí výrazně vzrostla, ale pak klesala, až v prosinci 2017 dosáhla 8.0 bodu. Ve srovnání s prosincem 2016 tak měl tento ukazatel téměř poloviční hodnotu.

 

Slovinsko: vysoká ekonomická očekávání

Slovinci si až do konce roku podrželi pro ekonomiku své země pozitivní vyhlídky. Ekonomická očekávání dosáhla v prosinci 2017 velmi dobré úrovně, a sice 34,7 bodu. Ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy zaujímá Slovinsko čtvrté místo po Německu, Francii a Nizozemí. Oproti prosinci 2016 indikátor vzrostl o 20 bodů.

Slovinci také věří v růst platů. V prosinci 2017 dosáhla příjmová očekávání s 29,7 body v rámci Evropské unie velmi dobrého pátého místa.

Ochota nakupovat dosáhla v prosinci 2017 hodnoty 22,0 bodu. To je mnohem více nežli 7,3 bodu v prosinci roku 2016. Nejvyšší hodnoty za rok však bylo dosaženo v říjnu 2017 s 26,3 body.

 

Bulharsko: ekonomická očekávání se ke konci roku stabilizovala

Koncem prosince 2017 dosáhla ekonomická očekávání 6,3 bodu. To je druhá nejvyšší hodnota v daném roce a je velmi povzbudivá, neboť následovala po ročním minimu, jež činilo v květnu  -11,3 bodu.

Hodnota 11.3 bodu v prosinci 2017 však znamená, že příjmová očekávání bulharských spotřebitelů byla podstatně horší než v únoru, kdy dosáhla 26,1 bodu, což bylo roční maximum. V porovnání s prosincem 2016 byl indikátor nižší o 8,4 bodu.

Ochota nakupovat během posledního kvartálu 2017 narůstala a v prosinci dosáhla hodnoty 23,0 bodu. To je o hodně méně než 30,2 bodu v prosinci 2016.

 

Rumunsko: v posledním čtvrtletí všechny indikátory výrazně poklesly

Pokračující vládní krize má dopad i na spotřebitele. V posledním čtvrtletí 2017 všechny indikátory dramaticky poklesly. Ekonomická očekávání spadla v prosinci 2017 na roční minimum, když skončila na hodnotě -19,3 bodu. Jde o propad o 37,6 bodu ve srovnání s ročním maximem, jehož bylo dosaženo v březnu. Je to rovněž nejnižší hodnota od dubna 2013.

Stejně tak se snižují i příjmová očekávání Rumunů. V prosinci 2017 dosáhla 6,8 bodu, což je nejnižší hodnota od září 2014. V březnu naopak byl tento ukazatel na úrovni 33,7 bodu.

Ochota nakupovat dosáhla koncem prosince 2017 ročního minima -0,2 bodu. To je o 16,6 bodu méně než v březnu 2017.

 


Zdroj:

www.gfk.com