Odcházející náměstek Baxa opravdu pohnul s krajskou kulturou

Martin Baxa dnes na základě vlastního rozhodnutí odstoupil z funkce náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro kulturu a památkovou péči. Přestože funkci vykonával jako neuvolněný, rozhodl se funkci ve vedení kraje opustit, protože nechce být sběratelem funkcí. Martina Baxu totiž voliči v Plzeňském kraji na podzim vykroužkovali z nevolitelného místa do Poslanecké sněmovny.

Dnes proto bilancoval své působení ve vedení Plzeňského kraje.

Během 15 měsíců, po které funkci náměstka Martin Baxa vykonával, se podařilo Plzeňskému kraji na poli kultury a památkové péče dosáhnout celé řady úspěchů.

Mgr. Martin Baxa (zdroj foto: www.ods.cz)

 

Více peněz do kultury a památek

I díky výrazné aktivitě Martina Baxy kultura a památková péče nejsou na kraji pomyslnou „chudou Popelkou“. Po nástupu Martina Baxy do funkce náměstka hejtmana zásadně vzrostl objem peněz určený na podporu kultury a památek prostřednictvím grantů. Například v rozpočtu na rok 2016, tj. v posledním roce minulého volebního období, šlo na památkové granty celkem 13,2 mil. Kč, na rok 2018 je objem těchto prostředků již ve výši 26,5 mil. Kč. Letos tedy kraj na tomto poli rozdělí dvojnásobek peněz oproti stavu v roce 2016, a stejně tak tomu bylo v oblasti kultury. „Podařilo se přidat zejména na obnovu památek, což pomůže i menším obcím udržovat dědictví našich předků,“ popsal jeden z těchto úspěchů Martin Baxa.

 

Velké kulturní projekty

Nastartovat se podařilo také několik zásadních investičních projektů. „V krajských volbách jsem kandidoval se slibem prosadit výstavbu nové budovy Západočeské galerie v Plzni. K mé velké radosti se podařilo celý projekt opět „rozhýbat“ a zásadně posunout, neboť Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo v červnu 2017 společné memorandum o realizaci tohoto projektu s městem Plzeň a ministerstvem kultury, které obsahuje i konkrétní sumu, již by kraj do tohoto záměru vložil“ uvedl Martin Baxa. Za naplnění podpory státu bude Martin Baxa bojovat jako předseda Podvýboru pro kulturu v Poslanecké sněmovně PČR. Za klíčové projekty označil také start dostavby východního ambitu Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici podle původních Santiniho plánů, zahájení projektu výstavby velkého depozitáře Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, nebo řešení vleklého problému s objekty a expozicemi Národopisného muzea v Plzni.

 

Podpora filmu propaguje náš kraj

Úplnou novinkou byly kroky v oblasti podpory filmových projektů, které tvůrci natáčejí na území Plzeňského kraje. Díky nově vytvořenému systému bylo možno podpořit u nás v kraji např. natáčení filmu slavného režiséra Václava Marhoula „Nabarvené ptáče“, pohádky „Čertí brko“ nebo dokumentu „Nalezený Loos,“ což nejen přináší kraji propagaci, ale také přivádí do regionu další finanční prostředky s natáčením spojené. Díky podpoře kraje se též rozběhne činnost regionální filmové kanceláře.

 

Úcta k historii

Podle Martina Baxy ovšem za zmínku stojí i celá řada menších projektů, které přispívají k tomu, aby Plzeňský kraj byl místem živé kultury i úcty k tomu, co vykonali naši předkové. „Mám-li jmenovat jeden z nich, nemohu nezmínit podporu vzniku a chodu krajské pobočky sdružení Post Bellum, které mapuje osudy méně známých hrdinů našich moderních dějin a skrz tato svědectví pojmenovává zločiny totalitních režimů,“ uvedl Martin Baxa. Nově také kraj začal podporovat připomínání osvobození kraje americkou armádou v roce 1945.

Odstupující náměstek již bude chybět u velkého projektu, který kraj pod jeho vedením připravil spolu s městem Plzeň k oslavě letošního výročí 100 let od založení Československa a k připomenutí osudových osmičkových roků našich dějin (1938, 1948, 1968). „Nepochybuji, že připomenutí těchto klíčových milníků moderních českých dějin proběhne pod vedením nového „kulturního“ náměstka Vladislava Vilímce velmi úspěšně,“ dodal Martin Baxa, na jehož působení v čele kraje bylo znát, že je kultura v první řadě jeho celoživotním koníčkem.

 

 


Zdroj:

Ing. Vladislav Vilímec

místopředseda zastupitelského klubu