Návštěvnost města Karlovy Vary

Český statistický úřad vydal minulý týden statistiky návštěvnosti za město Karlovy Vary. Stále pokračoval nárůst návštěvnosti i přenocování, i když už nárůsty nejsou v desítkách procent jako na začátku roku. Počet klientů vzrostl o 6 %, počet přenocování o 4 %.  

Data za celý rok 2017 pak ukazují, že celkem přijelo do Karlových Varů o 13 % klientů více než v roce 2016 a zároveň zde strávili o 12 % nocí více. Průměrná doba pobytu v hromadných ubytovacích zařízeních zůstala na 5,9 dne. Nejvíce přenocování bylo zaznamenáno u ruské klientely, která se začala v roce 2017 vracet (+23 % v počtu klientů). Tito klienti zároveň zůstávají ve městě nejdéle (11,7 dne). Pořadí návštěvnosti dle počtu klientů v roce 2017: 1. ČR, 2. Německo, 3. Rusko, 4. Čína, 5. Tchaj-wan (čínská provincie), 6. Slovensko, 7. Ukrajina, 8. Spojené státy americké, 9. Izrael, 10. Polsko.

 

Více dat v níže uvedených tabulkách nejen za 4. čtvrtletí, ale i za celý rok 2017.

 

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary 2017 (lázeňská + nelázeňská)

   4. čtvrtletí 2016  4. čtvrtletí 2017 změna 2017/2016
  Hosté Přenocování Hosté Přenocování Hosté Přenocování
Celkem 87 315 416 842 92 236 435 179 6% 4%
z toho:            
Rezidenti 23 657 76 332 23929 77683 1% 2%
Nerezidenti 63 658 340 510 68307 357496 7% 5%
z toho:            
Rusko 14 057 143 186 14360 148690 2% 4%
Německo 23 094 93 139 25922 105678 12% 13%
Ukrajina 1 846 17 300 1739 17020 -6% -2%
Tchaj-wan 2 816 2 947 4 625 4 758 64% 61%
Čína 3 038 3 456 3 379 3 641 11% 5%

 

 

Návštěvnost v lázeňských ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary 2017

   4. čtvrtletí 2016 4. čtvrtletí 2017  změna 2017/2016
  Hosté Přenocování Hosté Přenocování Hosté Přenocování
Celkem 48 189 312 106 49 160 322 882 2% 3%
z toho:            
Rezidenti 10 270 47 729 9 610 47 545 -6% 0%
Nerezidenti 37 919 264 377 39 550 275 337 4% 4%
z toho:            
Rusko 10 969 121 943 11 250 125 586 3% 3%
Německo 13 402 67 889 15 142 77 273 13% 14%
Ukrajina 1 379 15 151 1 325 14 686 -4% -3%
Čína 1 021 1 285 1 503 1 628 47% 27%

 

 

Data za celý rok 2017

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary 2017 (lázeňská + nelázeňská)

Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary                                                                                                              TOP10
  2016 2017 2017/2016 prům.délka pobytu
  Hosté Přenocování Hosté Přenocování Hosté Přenocování 2016 2 017
Celkem 329 081 1 625 763 370 439 1 828 005 13% 12% 5,9 5,9
z toho:                
Rezidenti 96 879 339 758 108 231 356 327 12% 5% 4,5 4,3
Nerezidenti 232 202 1 286 005 262 208 1 471 678 13% 14% 6,5 6,6
z toho:                
Německo 72 057 300 487 83 959 342 738 17% 14% 5,2 5,1
Rusko 47 475 503 106 58 598 628 086 23% 25% 11,6 11,7
Tchaj-wan (čínská provincie) 12 397 12 985 13 211 14 559 7% 12% 2,0 2,1
Čína 11 830 13 212 15 165 16 402 28% 24% 2,1 2,1
Ukrajina 5 987 58 503 6 289 59 213 5% 1% 10,8 10,4
Spojené státy americké 6 174 33 645 5 452 32 575 -12% -3% 6,4 7,0
Slovensko 6 624 18 994 7 437 18 423 12% -3% 3,9 3,5
Izrael 5 240 48 999 4 962 51 264 -5% 5% 10,4 11,3
Polsko     4 052 9 056 NA NA NA 3

 

 

Návštěvnost v lázeňských ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary 2017

Návštěvnost a přenocování v lázeňských ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary                                                                                                  TOP10
  2016 2017 2017/2016 prům.délka pobytu
  Hosté Přenocování Hosté Přenocování Hosté Přenocování 2016 2 017
Celkem 168 813 1 187 003 185 660 1 326 494 10% 12% 8,0 8,1
z toho:                
Rezidenti 41 056 207 424 40 285 201 961 -2% -3% 6,1 6,0
Nerezidenti 127 757 979 579 145 375 1 124 533 14% 15% 8,7 8,7
z toho:                
Rusko 36 471 426 250 45 034 527 816 23% 24% 12,7 12,7
Německo 38 673 214 673 44 654 244 654 15% 14% 6,6 6,5
Ukrajina 4 357 50 067 4 550 50 718 4% 1% 12,5 12,1
Čína 3 629 4 249 5 895 6 469 62% 52% 2,2 2,1
Izrael 3 762 37 963 3 541 40 594 -6% 7% 11,1 12,5
Spojené státy americké 3 375 26 655 3 105 25 734 -8% -3% 8,9 9,3
Tchaj-wan 1 901 2 219 1 985 3 091 4% 39% 2,2 2,6
Slovensko 2 764 7 747 2 670 7 216 -3% -7% 3,8 3,7
Rakousko 1 698 4 988 1 817 5 074 7% 2% 3,9 3,8

 

 

Více informací: INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s., infocentrum@karlovyvary.cz, 355 321 161

 


Zdroj:

Helena Kyselá

tisková mluvčí

odbor kancelář primátora

Telefon: +420 353 151 456

Mobil: +420 601 342 680

Email: h.kysela@mmkv.cz

 

Magistrát města Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, 361 20  Karlovy Vary