Aktuální epidemiologická situace na Karlovarsku

Aktuální epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v Karlovarském kraji.

ilustrační foto

Počty akutních respiračních infekcí (dále jen „ARI“) v Karlovarském kraji vychází z týdenních hlášení praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v jednotlivých okresech a jednotlivých věkových skupinách.
V 6. kalendářním týdnu 2018 je nemocnost ARI v Karlovarském kraji na úrovni 1219 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s minulým kalendářním týdnem představuje vzestup o 1,5 %. Nejvyšší nárůst počtu nemocných (+48,7 %) je evidován ve věkové skupině nad 60 let. U dětí do 5ti let věku a mladých dospělých došlo k poklesu počtu případů ARI. Relativní nemocnost v jednotlivých věkových skupinách v Karlovarském kraji a celkovou relativní nemocnost v ČR uvádí následující tabulka č. 1. Vývoj ARI v Karlovarském kraji v sezóně 2017/2018 v jednotlivých věkových skupinách uvádí graf č. 1 a dlouhodobý trend graf č. 2.

Nejvyšší relativní nemocnost ARI byla v 6. kalendářním týdnu 2018 v okrese Cheb (1648 nemocných na 100 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Karlovy Vary (905 nemocných na 100 000 obyvatel), v okrese Sokolov byla nemocnost 1158 na 100 000 obyvatel. Oproti minulému týdnu došlo k vzestupu počtu ARI v okrese Cheb (o 10,2 %) a k poklesu v okrese Karlovy Vary (o 6,9 %) i v okrese Sokolov (o 1,4 %).

Graf č. 1 – Relativní nemocnost ARI v Karlovarském kraji v jednotlivých věkových skupinách v období od 30.KT 2017 do 06.KT 2018

 

Graf č. 2 – Dlouhodobý vývoj relativní nemocnosti ARI v Karlovarském kraji v letech 2014–2018 (do 6.KT)

V 6. kalendářním týdnu 2018 byly v Karlovarském kraji hlášeny 4 nové potvrzené případy chřipky.

V letošní sezóně 2017/2018 evidujeme v Karlovarském kraji celkem 17 potvrzených případů chřipky (10 z okresu Karlovy Vary, 2 z okresu Sokolov a 5 z okresu Cheb), a to 4 ve věkové skupině 6-14 let, 6 ve věkové skupině 25-64 let a 7 ve věkové skupině nad 65 let věku. Celkem 8 případů bylo zaznamenáno u žen a 9 případů u mužů. Dva případy onemocnění byly zachyceny v rámci surveillance chřipky a dalších respiračních viróz, kterou zajišťuje KHS Karlovarského kraje ve spolupráci s vybranými praktickými lékaři v kraji a se SZÚ Praha. Laboratorně byla potvrzena 4x chřipka A, 5x chřipka A(H1N1) a 8x chřipka B (z toho 1x potvrzena linie Yamagata). V 5 případech (3x muž – 60, 64 a 75 let, 2 x žena 79 a 93 let) měli pacienti klinicky závažný průběh chřipky a museli být hospitalizováni na ARO nebo JIP, 1 pacient byl hospitalizováno na JIP (nejednalo se však o chřipku s klinicky závažným průběhem), 5 pacientů bylo hospitalizováno na standardních odděleních a u 6 pacientů se onemocnění obešlo bez hospitalizace. U 1 klinicky závažného případu došlo k úmrtí, úmrtí nesouviselo s chřipkou. Celkem 7 pacientům byla podána antivirotika. V 16 případech pacienti negovali očkování proti chřipce v předchorobí a v 1 případě se nepodařila očkovací anamnéza zjistit.

I v letošní sezóně 2017/2018 poskytují praktičtí lékaři a lékaři očkovacích center v kraji údaje počtu očkovaných osob proti chřipce. Proočkovanost proti chřipce v Karlovarském kraji činí 2,87 % (data nejsou kompletní).

 


Zdroj:
V Karlových Varech dne 09.02.2018
Ing. Martina Prokopová, MBA
ředitelka odboru protiepidemického