Koncerty MOZART – BACH – SCHUBERT / 8.2.

8 .2., Karlovarské městské divadlo, 19.30 hodin

MOZART / BACH / SCHUBERT

 

 

WOLFGANG AMADEUS MOZART: La Clemenza di Tito

CARL PHILIPP EMANUEL BACH: Koncert pro flétnu a orchestr d moll Wq 22

FRANZ SCHUBERT: Symfonie č. 2 B dur D. 125

 

Jae-A Yoo – flétna

Lavard Skou Larsen – dirigent

 

 

Koncert uvede předehra k opeře La Clemenza di Tito (Titus) Wolfganga Amadea Mozarta (1756 – 1791). Jde o poslední z Mozartových oper, které jsou těžištěm jeho tvorby. K nejhranějším jednoznačně patří Figarova svatba a Don Giovanni. Operu Titus napsal Mozart v roce 1791 ke korunovaci Leopolda II. českým králem a poprvé byla uvedena v Praze ve Stavovském divadle 6. září 1791 za autorova řízení.

Operní libreto Pietra Metastasia zpracovala vedle Mozarta celá řada autorů, mezi jinými i Josef Mysliveček. V této opeře se Mozart jakoby hudebně vracel ke svým prvním operám, použil tradiční schéma střídání árií a recitativu, ale melodická stavba ohromuje autorovou invencí.

V Koncertu pro flétnu a orchestr d moll Carla Philippa Emanuela Bacha (1714 – 1788) se představí jihokorejská talentovaná flétnistka Jae-A Yoo. Druhý nejstarší syn Johanna Sebastiana Bacha a jeho manželky Marie Barbary Bachové proslul jako cembalista, skladatel a pedagog. Jako skladatel se postupně odklonil od barokního směru k novému hudebnímu myšlení raného klasicismu, ale myšlenkově hluboký umělecký projev jeho otce mu zůstal vlastní, což se v jeho tvorbě odráží osobitou výrazovou hloubkou.

Flétnových koncertů napsal Carl Philipp Emanuel Bach šest,  Koncert d moll je z nich nejznámější. Jeho autenticita byla některými odborníky opakovaně zpochybňována, když za původní verzi koncertu považovali Bachův stejný koncert pro cembalo a orchestr. Hloubková studie všech zjištěných zdrojů ale prokázala, že Bach složil v roce 1747 nejprve verzi pro flétnu.

Carl Philipp Emanuel Bach zanechal rozsáhlé dílo, největší význam má instrumentální tvorba, v níž je nejrozsáhlejší tvorba pro sólový klavír či cembalo.

Koncert vyvrcholí Symfonií č. 2 B dur Franze Schuberta (1797 – 1828). Tento rakouský skladatel období raného romantismu vynikal mimořádnou schopností vystižení lyrických a romantických nálad a velkým melodickým talentem. Ferenc Liszt o něm hovořil jako o „nejpoetičtějším ze všech hudebníků“.

Pracovat na Druhé symfonii začal skladatel v prosinci 1814, ve svých sedmnácti letech, dokončil ji 24. března 1815. Poprvé ale byla uvedena až v roce 1877 v Crystal Palace v Londýně za řízení Sira Augusta Friedricha Mannse. Symfonie, stejně jako první, neoplývá ještě přílišnou autorovou individualitou, ale podařilo se mu sjednotit haydnovské, beethovenské a mozartovké prvky do celku, jehož harmonický, rytmický a orchestrální kontext je nepochybně Schubertův vlastní.

 

Flétnistka Jae-A Yoo absolvovala Conservatoire National de Region de Paris a nyní pokračuje v magisterském studiu na Conservatoire National Superieur de Musique de Paris. Absolvovala rovněž mistrovské kurzy vedené slavnými flétnisty a je držitelkou řady ocenění, mezi jinými získala Velkou cenu na mezinárodní soutěži „Festival de Musique des Jeunes Interpretes“ (Festival mladých interpretů). Je členkou Francouzského národního orchestru, vystupovala jako sólistka s renomovanými tělesy, spolupracovala s vynikajícími dirigenty. V České republice vystupovala ve Smetanově síni v Praze.

Karlovarský symfonický orchestr bude řídit dirigent Lavard Skou Larsen. Dirigent a houslista brazilsko-dánského původu absolvoval Akademii múzických umění Mozarteum v Salzburgu. Jakou houslista získal v mezinárodních soutěžích řadu cen jako sólista i komorní hráč. Od roku 1991 vyučuje housle v Mozarteu, v témže roce založil soubor Salzburg Chamber Soloists. V letech 1996-2002 vedl Komorní orchestr Evropské unie. Jako sólista vystupoval v mnoha prestižních koncertních síních prakticky po celém světě.

Vedle hry na housle vystudoval i dirigování, od roku 1978 řídil přední symfonická tělesa  v Evropě a v Jižní a Severní Americe. Od roku 2004 je šéfdirigentem „Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein“, v roce 2011 byl jmenován také šéfdirigentem „Georgisches Kammerorchester Ingolstadt“.

 


Zdroj:

Lev Havlíček
styk KSO s veřejností
605 258 630
levhav@seznam.cz