Žadatele o dotace v Programu obnovy venkova čekají novinky

Reklama

Rada Karlovarského kraje na svém zasedání schválila vyhlášení Programu obnovy venkova. Celkem si žadatelé mezi sebou rozdělí 19 milionů korun. Dotace jsou určeny na opravy a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, veřejných prostranství, místních komunikací či například na činnost manažerů mikroregionů. Upozorňujeme však všechny zájemce, že došlo ke změně pravidel.

 

„První a důležitou novinkou je elektronické podávání žádostí o dotace prostřednictvím webového portálu Karlovarského kraje. Žádosti budou přijímány ve stanoveném termínu, a sice od 1. do 15. března. Další důležité změny se týkají prvního až třetího podprogramu. Jednak došlo k navýšení počtu žádostí o dotace, kdy žadatel může namísto jedné žádosti předložit rovnou dvě. Zároveň byla zvýšena maximální výše poskytnuté dotace na 300 tisíc korun. Nově také budou moci žádat o podporu obce do 3 tisíc obyvatel, doposud byl program určen pouze obcím do 2 tisíc obyvatel. V případě převisu žádostí bude žadatelům se dvěma žádostmi poskytnuta dotace pouze na jednu žádost a maximální výše dotace bude všem poměrně krácena,“ upřesnil radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky Josef Janů.

O dotace v Programu obnovy venkova mohou žádat obce, mikroregiony, spolky, nadace nebo hospodářské komory. Dotační titul je rozdělen do čtyř podprogramů, přičemž v prvním je možné čerpat finanční prostředky na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Druhý podprogram je zaměřen na komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně a třetí je věnován rekonstrukci, opravám a výstavbě místních komunikací, pěších stezek, veřejného osvětlení a rozhlasu. Konečně ze čtvrtého podprogramu lze získat dotace na činnost manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků a nadací. Podrobná pravidla najdete na internetových stránkách Karlovarského kraje.

 


Zdroj:

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 116
mobil:   +420 736 650 056
e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz

Reklama