Průměrná cena telefonů roste

Celosvětová průměrná prodejní cena chytrých telefonů zaznamenala ve čtvrtém čtvrtletí rekordní meziroční růst.

  • Ve čtvrtém čtvrtletí vzrostla celosvětová poptávka po chytrých telefonech o jedno procento na 397 milionu kusů

  • Průměrná prodejní cena se meziročně zvýšila o 10 procent

  • V roce 2017 dosáhla poptávka po chytrých telefonech 1,46  milionu kusů, což představuje obrat ve výši 479 miliard USD

 

Celosvětový prodej chytrých telefonů dosáhl ve čtvrtém kvartálu 2017 (4Q17) 397 milionů kusů, což je meziroční nárůst o jedno procento. Poptávka byla tažena především zeměmi Středního východu a Afriky, jež zaznamenaly osmiprocentní růst a zeměmi střední a východní Evropy, kde se poptávka zvýšila o sedm procent. Celosvětově se průměrná prodejní cena (ASP) chytrých telefonů zvýšila meziročně o deset procent na 363 USD, což představuje zatím nejrychlejší tempo růstu za čtvrt roku.

Arndt Polifke, globální ředitel výzkumu telekomunikací v GfK, říká: „Meziroční růst poptávky po chytrých telefonech se zmírňoval již čtvrté po sobě jdoucí čtvrtletí, činil jen jedno procento a ve 4Q17 dosáhl 397 milionů kusů. Hodnota prodejů se však v tomto kvartálu zvýšila o 11 procent, což představuje u takto vyspělé technologické kategorie výjimečný růst. Je to díky tomu, že rozšíření smartphonů s větší úhlopříčkou motivovalo spotřebitele k nákupu dražších zařízení.“

 

Západní Evropa: růst výnosů a pozitivní výhled

Ve 4Q17 dosáhla poptávka po chytrých telefonech v západní Evropě 37,0 milionu kusů, což znamená meziroční pokles o tři procenta. Navzdory tomuto snížení počtu prodaných kusů se hodnota prodejů zvýšila o 17 procent, zejména díky Velké Británii, kde došlo k jejímu zvýšení o 24 procenta a díky Francii, kde hodnota prodejů stoupla o 19 procent. V roce 2017 dosáhla hodnota prodejů v západní Evropě celkem 56 miliard USD, tedy o pět procent více než v roce 2016. Nicméně v prodeji počtu telefonů trh klesl o 4 procenta na 125,6 milionů prodaných kusů. Výhled na rok 2018 je pro tento region pozitivní, neboť se očekává nárůst poptávky o jedno procento na celkových 126,4 milionu kusů.

 

Střední a východní Evropa: největší oživení a nevyšší růst hodnoty prodejů ze všech regionů

Oživení poptávky ve střední a východní Evropě pokračovalo a prodej chytrých telefonů dosáhl ve 4Q17 celkem 25,2 milionu kusů, což je meziroční nárůst o sedm procent. Dále, podobně jako v západní Evropě, hodnota prodejů vzrostla meziročně o významných 28 procent. V roce 2017 zaznamenal region prodej 85,2 milionu chytrých telefonů, to je v porovnání s rokem 2016 nárůst o 9 procent. A očekává se, že v roce 2018 bude růst pokračovat; GfK předpovídá šestiprocentní zvýšení poptávky, zejména díky poptávce z Ruska a na Ukrajině.

 

Severní Amerika: nejsilnější růst poptávky za více než dva roky

Trh chytrých telefonů zaznamenal ve 4Q17 meziroční zvýšení poptávky o šest procent, a to je nejvyšší nárůst za více než dva roky. Hodnota prodejů vzrostla o čtyři procenta na 28,5 miliardy USD. Díky tomu se prodeje v roce 2017 zvýšily ve srovnání s rokem 2016 o dvě procenta a dosáhly 201,3 milionu kusů. Neočekává se však, že tento nedávný vzestup potrvá a GfK předpovídá, že poptávka zůstane v roce 2018 na stejné úrovni jako v roce 2017.

 

ilustrační foto

 

Latinská Amerika: silné oživení, ale výhled zůstává umírněný

V důsledku značného oživení v Brazílii pokračoval v Latinské Americe růst poptávky po chytrých telefonech i ve 4Q17, kdy prodeje stouply meziročně o šest procent na 35,0 milionů kusů. Díky tomu vzrostly prodeje v roce 2017 v porovnání s rokem 2016 o devět procent. GfK však předpovídá pro rok 2018 v tomto regionu ve srovnání s 2017 jen umírněný růst na úrovni dvou procent v důsledku zpomalení ekonomiky v Brazílii.

 

Střední východ a Afrika: silný růst poptávky po chytrých telefonech zajišťují především Egypt a Saudská Arábie

Na Středním východě a v Africe se prodalo ve 4Q17 celkem 46,2 milionu chytrých telefonů, což představuje meziroční nárůst 8 procent, o který se zasloužily především Egypt a Saudská Arábie. V Egyptě stoupla během čtvrtletí poptávka o impozantních 28 procent a v Saudské Arábii o 24 procenta. V roce 2017 činily prodeje smartphonů v regionu celkem 176,5 milionu kusů, tedy o čtyři procenta více než v roce 2016. GfK předpovídá pro rok 2018 růst poptávky o pět procent, neboť relativně nízká penetrace chytrých telefonů ponechává značný prostor pro zákazníky, kteří je budou kupovat poprvé.

 

Čína: nehledě na pokles poptávky byl růst hodnoty prodejů mimořádný

Během čtvrtého čtvrtletí poptávka po chytrých telefonech v Číně vázla – prodeje poklesly meziročně o tři procenta na 114,7 milionu kusů. Bylo to poprvé za dva a půl roku, kdy v této zemi došlo k meziročnímu snížení. Ovšem hodnota prodejů meziročně vzrostla o 17 procent, protože spotřebitelé přecházejí od běžných telefonů k zařízením, jež jsou technicky dokonalejší a dražší. V roce 2017 poptávka stoupla o jedno procento na 454,4 milionu kusů, i když z hlediska hodnoty šlo o růst mnohem vyšší, a sice o 14 procent v porovnání s rokem 2016.

 

Vyspělé asijské země*: poptávku stlačuje Jižní Korea

V rozvinutých asijských zemích se ve 4Q17 prodalo 18,5 milionu kusů, což znamená meziroční pokles o devět procent způsobený především jednadvacetiprocentním poklesem v Jižní Koreji. V roce 2017 činily prodeje chytrých telefonů v regionu celkem 68,5 milionu kusů, a to je o šest procent méně než v roce 2016. GfK však předpovídá pro rok 2018 návrat k růstu o dvě procenta především díky zlepšující se situaci v Japonsku.

 

Rozvíjející se asijské země*: ve 4Q17 zažívá region vůbec poprvé meziroční pokles

Rozvíjející se asijské země zaznamenaly ve 4Q17 prodej 58,6 milionu kusů chytrých telefonů, tedy meziročně o jedno procento méně. Způsobil to hlavně tříprocentní pokles v Indii, kde růst počtu prodaných levných telefonů 4G pravděpodobně kanibalizovalo prodej smartphonů. V roce 2017 se v regionu prodalo 232,7 milionu chytrých telefonů, což je v porovnání s rokem 2016 zvýšení o osm procent. GfK předpovídá, že růst v tomto regionu v roce 2018 dosáhne devíti procent.

Yotaro Noguchi, produktový vedoucí v divizi GfK pro trendy a prognózy k tomu poznamenává: „Výhled na rok 2018 je pozitivní a GfK předpovídá, že globální poptávka po chytrých telefonech se zvýší ve srovnání s rokem 2017 o tři procenta, a to zejména díky vývoji v rozvíjejících se asijských zemích a ve střední a východní Evropě. Vyspělé trhy začínají být saturovány a výrobci smartphonů se tudíž zaměří hlavně na udržení zákazníků, což vedle stále vyšší komoditizace povede k větší inovaci a diferenciaci s cílem zvýšit prodeje.”

 


Zdroj:

www.gfk.com