Pobočka vojenské školy v Karlovarském kraji

Ministerstvo obrany ČR přehodnotilo svůj postoj k otevření pobočky Vojenské střední školy Moravská Třebová v Sokolově a  pobočka se otevře už ve školním roce 2018/2019. V dopisu hejtmance Janě Vildumetzové to potvrdila ministryně obrany Karla Šlechtová.

„Mám velkou radost, že paní ministryně opětovně zvážila možné otevření pobočky vojenské střední školy v Sokolově a informovala mě o tom, že je připravena vydat změnový pokyn k vyhlášení podmínek přijímacího řízení pro obor vzdělání Elektrotechnika v Sokolově, v pobočce vojenské střední školy, už pro školní rok 2018/2019. Musím ocenit věcný přístup ministerstva obrany k našim požadavkům na urychlení otevření pobočky a věřím, že výsledkem naší spolupráce bude kvalitně fungující pracoviště vojenské střední školy v Sokolově s úspěšnými absolventy,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

Ministryně Karla Šlechtová ve svém dopise zároveň hejtmanku požádala o maximální spolupráci při zajištění tohoto pilotního projektu „Opět jsem garantovala paní ministryni, že vedení Karlovarského kraje splní veškeré podmínky, které jsou nezbytně nutné k zajištění chodu pobočky. Jde zejména o zabezpečení prostor pro výuku, které poskytne Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, zajištění stravování, ubytovacích prostor pro žáky i zaměstnance školy. Změna postoje ministerstva obrany je pro nás velmi důležitá, ať už vzhledem k odlivu mladých lidí z regionu, k potřebě nabídnout zajímavý atraktivní obor a k nutnosti restartu našeho kraje,“ dodala hejtmanka. Více informací k možnosti studia pobočky Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany Moravská Třebová najdete už brzy na internetových stránkách školy: http://www.vsmt.cz/files/vss/pro-uchazece-et.aspx

 

 Zdroj: TZ  Krajského úřadu Karlovarského kraje