KSO – koncert 24. 1.

Karlovarský symfonický orchestr uvede 24. ledna v Grandhotelu Ambassador Národní dům koncert, na němž se pod vedením čestného šéfdirigenta Martina Lebela představí vynikající klavíristka Arta Arnicane.

Arta Arnicane

Koncert uvede uvede suita Dafnis a Chloé významného představitele impresionismu Maurice Ravela. Jde o suitu z hudby ke stejnojmennému baletu, která je považována za jedno z Ravelových nejlepších děl.
V následném Ravelově Koncertu pro klavir a orchestr G dur se představí vynikající lotyšská, ve Švýcarsku žijící klavíristkaArta Arnicane, která s KSO vystoupila již několikrát. Klavírní koncert je výrazně inspirovaný jazzovými postupy a harmoniemi.

Martin Lebel, čestný šéfdirigent

Vyvrcholením koncertu bude Symfonie d moll, nejslavnější dílo Césara Francka. Jde o jeho jedinou symfonii a je také jedním z jeho posledních děl. Symfonie dnes patří k nejhranějším a také nejnaléhavějším dílům světové orchestrální literatury.
Koncert začíná v 19.30 hodin.

 

Zdroj: TZ KSO