Plzeňský Orfeus a Plzeňský Orfeus junior za rok 2017

Počtrnácté přijala Nadace 700 let města Plzně nominace na laureáty hudební ceny Plzeňský Orfeus a posedmé na cenu Plzeňský Orfeus junior a to za rok 2017.

Cena Plzeňský Orfeus je od roku 2004 udělována mladým hudebníkům, studentům plzeňských škol, kteří dosáhli věku 15 let a významnou měrou propagují a reprezentují město Plzeň nejen v České republice, ale i v zahraničí v oblasti vážné hudby. Cenu lze dělit až mezi 3 laureáty. Od roku 2004 získala u odborné veřejnosti značnou prestiž, město Plzeň je jediným městem v ČR, které podobnou cenu uděluje. Laureáti získávají skleněnou skulpturu s dílny skláren Rückl, finanční ohodnocení a několik let také možnost zahrát si na společném koncertě s Plzeňskou filharmonií. Tato možnost dává ocenění zcela výjimečný rozměr a vznikají jedinečná hudební díla, kdy Tomáš Ille vypracuje instrumentaci pro orchestr např. k sólovým skladbám, či z klavírního doprovodu. S Plzeňskou filharmonií si tak mohli zahrát i laureáti v oboru zobcová flétna, dudy apod.

 

Jednotlivé obory mají také možnost se po letech setkat na jednom podiu v rámci projektu Setkání generací, vždy s někým s uznávaných kolegů. Proběhly tak již koncerty v oboru housle s Jaroslavem Svěceným, klavír s Ivanem Klánským, akordeon s Jytte von Rüden a zpěv s Alešem Brisceinem. Na podzim 2018 je plánováno uskutečnit setkání laureátů v oboru příčná flétna a kytara.

 

 

Ceny budou laureátům předány na plese nadace v Měšťanské besedě

  1. února 2018 z rukou primátora Plzně Martina Zrzaveckého

a předsedkyně správní rady nadace Hany Švábové.

 

Na ocenění Plzeňský Orfeus 2017 bylo nominováno celkem pět kandidátů. Čtyři z plzeňské Konzervatoře a jeden ze Základní umělecké školy T. Brzkové. Bez ohledu na typ školy mají mladí umělci za rok 2017 jedinečné a uznáníhodné výsledky, které prezentovaly vynikající jméno plzeňského hudebního školství doma i v zahraničí. Již samotná nominace svědčí o tom, že daný student je výjimečný.

 

Konzervatoř nominovala za rok 2017 tyto kandidáty:

 

Eliška Bošková – příčná flétna

Kryštof Kohout – housle

Václav Špíral – skladba

Viktorie Frühaufová – zpěv

 

Nominován byl i student ZUŠ T. Brzkové:

 

Václav Hřebec – kytara

 

Laureáty ceny Plzeňský Orfeus 2017 se stali:

 

Eliška Bošková – příčná flétna – Konzervatoř Plzeň

Václav Hřebec – kytara – ZUŠ T. Brzkové

Václav Špíral – skladba – Konzervatoř Plzeň

 

 

Eliška Bošková získala toto ocenění podruhé.

 

 

Plzeňský Orfeus junior měl pro rok 2017 také tři nominované a všichni cenu získali.

 

     Laureáty ceny Plzeňský Orfeus junior se stali:

 

Jan Dolejš – klavír  – ZUŠ. B. Smetany

Daniela Holá – akordeon – ZUŠ B. Smetany

Emma Jančová – kytara – ZUŠ T. Brzkové

 

 

 

 

Souhrn oceněných:

 

Plzeňský Orfeus

 

2004: Jarmila Vlachová – akordeon, Aleš Briscein – zpěv,

           Štěpán Pražák – housle

2005: Zuzana Bouřilová – klavír, Jiří Pešek – klavír

2006: Lucie Hilscherová – zpěv, Radek Dlouhý – akordeon

2007: Dominika Kopecká – zpěv Jan Fraus – zpěv, Petr Vacek – akordeon

2008: Adam Plachetka – zpěv a Marek Pavelec – housle

2009: Marek Pavelec – housle, Jan Šimandl – klavír, Pavel Samiec – akordeon a

skladba

2010: Anastázie Šourová – sbormistrovství

2011: Adéla Lučanská – zpěv, Pavel Samiec – skladba

2012: Barbora Haasová – příčná flétna, Luboš Marek – akordeon,

Jan Marhoul – akordeon

2013: Marie Čejnová – akordeon, Eli Kalčeva – klavír

2014: Martin Cába – kytara, Jan Rösner – skladba, Jakub Smola – violoncello

2015: Eliška Bošková – příčná flétna, Alžběta Baldová – klarinet

2016: Kryštof Kohout – housle

2017: Eliška Bošková – příčná flétna, Václav Hřebec – kytara,

Václav Špíral – skladba

 

Plzeňský Orfeus junior

 

2011: Greti Kalčeva – housle, Kryštof Kohout – housle, kytara, zpěv

2012: Kryštof Kohout – housle, kytara, Tomáš Kozák – kytara, dudy, příčná

flétna

Dále byla udělena dvě zvláštní ocenění:   Jeroným Široký – akordeon,

Sebastián Kuhn – trubka, klavír, bicí

2013: Greti Kalčeva – housle, Pavla Tesařová – housle,

Kryštof Kohout – housle, kytara

2014: Jan Dolejš – klavír

2015: Zuzana Růžičková – zobcová flétna, Jindřich Rosendorf – klavír

2016: Jan Dolejš – klavír, Daniela Holá – akordeon, Jana Škarbanová – klavír

2017: Jan Dolejš – klavír, Daniela Holá – akordeon, Emma Jančová – kytara

 

Zdroj: TZ Nadace 700 let města Plzně