Z programu přeshraniční spolupráce byly podpořeny další projekty

 V prosinci proběhlo v hornofalckém městě Rötz v pořadí již šesté zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020. Jeho členové schválili podporu dvaceti projektům v celkové výši 15,1 milionů eur. Z Karlovarského kraje získalo dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj pět projektů.

 

V rámci druhé prioritní osy zaměřené na ochranu životního prostředí a účinné využívání zdrojů byly odsouhlaseny čtyři projekty z našeho regionu. „Úspěšný byl společný projekt Chebu, Františkových Lázní a Fichtelbergu, který si klade za cíl zpřístupnit a propojit geologické a montánní památky v pohraničí. Podpořen byl částkou 2,3 milionu eur. Díky němu se lidé mohou těšit na nové návštěvnické centrum v areálu unikátní rezervace SOOS nebo například na zpřístupnění vstupní části štoly na bývalé sopce Komorní Hůrka. Dalším z projektů, jenž dosáhl na dotaci ve výši 2,2 milionu eur, byl projekt Plesné a Erbendorfu. V areálu bývalé továrny v Plesné vznikne expozice věnovaná geologii, historii města a regionu, popisu jednotlivých etap osidlování území a vývoji řemesel. Zajímavým tématem bude i vylíčení osudu posledního německého starosty. Součástí budou i semináře pro veřejnost, zřízení nových webových stránek a vydávání informačních a odborných publikací,“ upřesnil radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky Josef Janů.

 

V oblasti životního prostředí a síťování byly schváleny projekty, které jsou zaměřeny na ochranu živočichů nebo například na efektivnější fungování ekocenter. „Jeden projekt je věnován podpoře biodiverzity netopýrů v pohraničí prostřednictvím zachování a dalšího rozvoje tří historických parků a jejich okolí. Konkrétně jde o parky v Katharinenbergu, Kynžvartu a Bečově nad Teplou. Součástí projektu, který získal dotaci téměř 800 tisíc eur, bude i mapování výskytu netopýrů ve spolupráci s Karlovou univerzitou. Další projekt si klade za cíl posílit populaci perlorodky říční v lokalitách soustavy Natura 2 000. V rámci projektu s podporou ve výši 1,4 milionu eur jsou naplánovány rovněž informační a vzdělávací aktivity pro veřejnost. Posledním ze schválených projektů je projekt za bezmála 340 tisíc eur. Ten je zaměřen na síťování ekocenter v regionu Euregio Egrensis,“ doplnil Janů.

 

Pokud se jedná o příjem žádostí do Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020, aktuálně je uzavřena první prioritní osa zaměřená na posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Žádosti je tedy možné předkládat v rámci druhé, třetí a čtvrté prioritní osy, které jsou věnovány životnímu prostředí, kultuře, účinnému využívání lidských a materiálních zdrojů a podpoře malých přeshraničních projektů. Bližší informace včetně kontaktů na pověřené pracovníky naleznete na internetových stránkách programu.

 


Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje