Karlovarský kraj a dotační programy

Kraj vyhlásí dotační programy v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

V první polovině února vyhlásí Karlovarský kraj dotační programy v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Díky nim lidé budou moci zrekonstruovat památkově chráněné objekty, uspořádat kulturní či společenskou akci, vydat nějakou zajímavou publikaci nebo propagovat místo, které rozhodně stojí za navštívení.

Od 1. do 16. února se budou přijímat žádosti o dotace v programu na podporu kulturních aktivit. „Z rozpočtu kraje byly na tyto účely vyčleněny 4 miliony korun. Žadatelé mohou podat až tři žádosti, přičemž maximální výše jedné dotace je 200 tisíc korun. Ve stejném termínu bude otevřen příjem žádostí o dotace v programu na podporu vydávání neperiodických publikací. Z rozpočtu kraje na něj bylo uvolněno 800 tisíc korun. Zde je však rozdíl, žadatel může podat pouze jednu žádost a získat maximálně 50 tisíc korun,“ uvedla náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje Daniela Seifertová.

Dalším z programů, jenž by měl pomoci s opravou velkého množství chátrajících budov na území našeho regionu, kterým se nedostává potřebné péče, je program na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí. „Žádosti bude možné podávat v termínu od 1. až 15. února a celkem bude mezi žadatele rozděleno 10 milionů korun. Dalších 2,2 milionu korun bylo vyčleněno na program na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu. Žádosti budou přijímány od 1. do 12. února a nejvyšší možná částka pro získání dotace je 90 tisíc korun,“ upřesnila Seifertová.

Aby Karlovarský kraj usnadnil obyvatelům cestu k dotacím a nemuseli zbytečně stát ve frontách před krajským úřadem, zavedl elektronický příjem žádostí o dotace. „V praxi bude podávání žádostí  daleko komfortnější a bude probíhat tak, že žadatel nejprve vyplní elektronickou žádost ve stanoveném termínu. Až poté doručí do deseti dnů listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu úřadu. Věřím, že lidé využijí možnosti získání dotace z rozpočtu kraje a že budou se svou žádostí úspěšní,“ dodala Seifertová.

Veškeré potřebné informace o dotačních programech včetně kontaktů na pověřené pracovníky krajského úřadu naleznete na webových stránkách Karlovarského kraje.

 


Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
www.kr-karlovarsky.cz