Malá senior akademie

Beseda pro seniory ve FN Plzeň-Bory – Malá senior akademie

 

Městská policie Plzeň zahájila ve spolupráci s FN Plzeň – Bory sérii přednášek zaměřující se na problematiku seniorů ve vztahu k aktuálním trendům kriminality a vzniku možných krizových životních situací na území města Plzně. První přednáška ze série přednášek se uskutečnila dne 10. 01. 2018 v prostorách Interního oddělení FN Bory (lůžka LDN a sociální). Metodici prevence kriminality Andrea Vlčková a Bc. Karel Zahut sdělili občanům důležité informace, které se týkaly Městské policie Plzeň, tísňové linky seniorů a projektů určených pro seniory. Představili jim „Plzeňskou senior akademii“ a seznámili je i s dalšími projekty, které strážníci pro veřejnost realizují. Setkání se zúčastnilo 20 seniorů z interního oddělení FN Bory. Senioři byli aktivní a zajímali se jak o samotnou činnost Městské policie Plzeň tak projevili značný zájem o problematiku pracovních agentur, které působí na území města Plzně a ČR. Strážníky a seniory přivítala paní manažerka pro vzdělávání, zástupkyně náměstkyně ošetřovatelské péče paní Mgr. Bc. Světluše Chabrová, vrchní sestra oddělení paní Mgr. Čadová a staniční sestra Bc. Kotalová. Další přednáška s názvem „Jak si nenechat ublížit“ se bude konat dne 17. 1. 2018 opět v těchto prostorách.

 

 

Vlčková Andrea

Metodik prevence kriminality

Městská policie Plzeň

Odbor analýzy a prevence kriminality

Perlová 3

301 00  Plzeň

Tel.    378 036 931

GSM: 777 173 201

Email: vlckovaa@plzen.eu

Web: www.mpplzen.cz