S propagací Senior Pasů pomůže speciálně polepený automobil

Karlovarský kraj vyčlenil ze svého autoprovozu služební vůz, jež bude nově sloužit k propagaci Senior Pasů. Speciálně upravený automobil s nepřehlédnutelnými reklamními polepy bude vyjíždět do regionu a přiveze registrační lístky i dalším lidem, kteří ještě nejsou držiteli slevové karty.

„O Senior Pasy je obrovský zájem, v Karlovarském kraji si o ně zažádalo již přes deset tisíc lidí. Těší mě, že nyní můžeme využít další formu propagace tohoto skvělého projektu. Navíc náklady na pořízení polepů auta byly minimální, celkově dosáhly necelých čtyř tisíc korun. Vozidlo bude využíváno přednostně na akce související s prezentací a aktivitami Senior Pasu, ale bude pochopitelně sloužit i pro další služební cesty úředníků krajského úřadu po našem regionu,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis.

Karlovarský kraj se tak po sérii pěti velkých prezentací  ve městech, jakými byly Karlovy Vary,  Mariánské Lázně, Ostrov, Cheb, Aš, a dalších asi dvaceti menších setkání na městských úřadech a v klubech seniorů, snaží oslovit lidi nad padesát pět let i prostřednictvím speciálně polepeného automobilu. Na karosérii nechybí telefonický kontakt ani odkaz na webové stránky. Vlastníci chytrých telefonů si navíc budou moci přímo u auta stáhnout QR kód a následně si v klidu svého domova přečíst další informace o projektu a nabízených slevách nebo si přímo zažádat o Senior Pas.

 

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 116
mobil:   +420 736 650 056
e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz