DIRIGENTSKÝ MASTERCLASS / 12.1.2018, 19.30

Karlovarský symfonický orchestr uvede v pátek 12. ledna v Lázních III “Dirigentský masterclass”, koncert ve spolupráci s Vysokou hudební školou Hannse Eislera v Berlíně.

Na koncertě se představí adepti dirigentského umění této školy. Uměleckým garantem a vedoucím projektu je dirigent prof. Christian Ehwald.
Koncert uvede Symfonie č. 4 „Italská” Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Inspirací k jejímu napsání byl skladateli jeho pobyt ve slunné Itálii, plné temperamentních lidí.
V druhé části večera zazní Symfonie č. 2 D dur Johannesa Brahmse. Symfonie je pro svou radostnou náladu a melodičnost občas srovnávána s Beethovenovou Šestou symfonií.

Koncert začíná v 19.30 hodin.


Umělecký garant a vedoucí projektu dirigent prof. Christian Ehwald

Koncert, na němž se představí adepti dirigentského umění Vysoké hudební školy Hannse Eislera v Berlíně, uvede Symfonie č. 4 „Italská” Felixe Mendelssohna Bartholdyho (1809 – 1847). Inspirací k jejímu napsání byl skladateli jeho pobyt ve slunné Itálii, plné temperamentních lidí. Čtyři části symfonie jsou svébytným důkazem Mendelssohnova přesvědčení, že se hudba nemá vědomě přibližovat jiným druhům umění, ale že

 

má k dispozici svůj vlastní jazyk a osobité vyjadřovací prostředky.
Felix Mendelssohn Bartholdy byl hluboce ovlivněn hudbou J

 

ohanna Sebastiana Bacha, velmi se zajímal také o hudbu Franze Schuberta. Přes svůj krátký život – dožil se osmatřiceti let – složil stojedenadvacet děl. Mimo Německo dosáhl Mendelssohn obrovské popularity zvláště ve Velké Británii, kde dodnes zůstává velmi oblíbeným autorem klasické hudby. Hlavním znakem jeho tvorby je něha, úsměvnost, klid a neobyčejná melodická vynalézavost.
V druhé části večera zazní Symfonie č. 2 D dur německého romantického hudebního skladatele, klavíristy a dirigenta Johannesa Brahmse (1833 – 1897). Symfonie je pro svou radostnou náladu a melodičnost občas srovnávána s Beethovenovou Šestou symfonií. Brahms však svému vydavateli s trochou zlomyslnosti napsal, že symfonie je velmi melancholická a že dosud nenapsal nic tak smutného. Premiéru měla Druhá symfonie ve Vídni 30. prosince 1877 v provedení Vídeňských filharmoniků za řízení Hanse Richtera.
Brahms svou Druhou symfonii zkomponoval v létě 1877, poměrně v krátkém čase ve srovnání s patnácti lety, které potřeboval k dokončení své První symfonie. Brahmsovy čytři symfonie jsou základními kameny symfonické světové literatury.
Za připomenutí jistě stojí, že laskavý a velkorysý Brahms

 

výrazně pomohl skladateli Antonínu Dvořákovi v jeho začátcích. Brahms totiž zasedal v císařském výboru, který uděloval státní stipendia, a zasloužil se o udělení finanční podpory Dvořákovi. Později pak jeho díla doporučil tehdy slavnému hudebnímu nakladateli Simrockovi.
Hochschule für Musik Hanns Eisler v německém Berlíně je jednou z předních hudebních konzervatoří v Evropě. Vznikla v roce 1950, jméno nese po jednom ze svých prvních profesorů. Škola má širokou škálu oborů, vedle toho spolupracuje s různými instituty, například Jazz Institutem, díky kterému má škola mezinárodní úroveň v jazzovém vzdělání, či s Institut für neue Musik. Tento institu, který je společným institutem Berlínské univerzity umění Vysoké hudební školy Hannse Eislera, je koncipován jako laboratoř pro hudební skladbu a reflexní zájem o současnou hudbu.

 

Škola má celou řadu souborů včetně komorní hudby, sborů, orchestrů a jazzu. Každý rok se koná více než čtyři sta akcí, včetně koncertů, operních inscenací, klasických recitálů a zkoušek koncertů. Hochschule spolupracuje s Konzerthaus Berlin a Berlínskou filharmonickou nadací.
Dirigent Christian Ehwald je profesorem na Vysoké škole Hannse Eislera od roku 2002. Předtím působil postupně jako hlavní dirigent Filharmonie v Jeně, spolupracoval s berlínskou operou, vedl Berlínský státní orchestr na koncertních turné do Velké Británie, Austrálie a Nového Zélandu. Jako hostující dirigent pracoval se všemi významnými německými orchestry, působil i s mnoha významnými tělesy v Evropě, Americe, Japonsku, Koreji a Číně. V letech 1998 až 2003 byl generálním hudebním ředitelem Divadla Magdeburg a hlavním dirigentem Magdeburské filharmonie. Od roku 2007 je také uměleckým ředitelem a vedoucím dirigentem Shenzhenského symfonického orchestru.

Zdroj: KSO