Nový portál veřejné zprávy

Ministerstvo vnitra 3. ledna 2018 spustilo novou verzi Portálu veřejné správy.

Nová verze portálu (www.gov.cz) je postavena tak, aby odpovídala aktuálním uživatelským nárokům na přehlednost a intuitivní ovládání, nově je portál také upraven pro zobrazení na různých druzích zařízení včetně mobilních telefonů. Dnes publikovaná verze je zatím první etapou v budování nového portálu, která splňuje všechny legislativní požadavky. Obsah portálu bude v dalších etapách postupně doplňován tak, aby z něj postupně vzniklo místo, kde každý jednoduše najde všechny potřebné informace, které se týkají veřejné správy, a řadu záležitostí zde přímo vyřídí díky online aplikacím, které zde budou k dispozici.

„Naší prioritou při tvorbě nového portálu byla zejména uživatelská přívětivost a funkční vyhledávání s výsledky v logických tematických oblastech. Při tvorbě architektury jsme se inspirovali hlavně ve Velké Británii, celé řešení je postavené na platformě open source, což nám umožní jednoduše přidávat další celky a funkcionality,“ popsal okolnosti vzniku nového portálu ředitel odboru eGovernment Roman Vrba.

Součástí portálu bude od 1. července také aktivní profil každého uživatele, který se k portálu přihlásí pomocí nového občanského průkazu s čipem nebo datové schránkyKaždý zde bude mít přehled o všech údajích, které jsou o něm vedeny v systémech veřejné správy, bude moci sledovat stav svých podání, mít přístup k datové schránce a ke všem dokumentům, ale třeba i možnost online zaplatit například správní poplatky.

TZ: MV ČR