Další přeshraniční projekty dosáhly na evropské dotace

Monitorovací výbor Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 schválil na svém prosincovém zasedání v saském Herrnhutu podporu 7 projektům. Žadatelé si mezi sebou rozdělí celkem 10,1 milionů eur. Dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj získají i 3 projekty z našeho kraje.

Jedním z úspěšných projektů, který byl podpořen v rámci druhé prioritní osy částkou ve výši zhruba 6,7 milionů eur, je projekt na rekonstrukci historické silnice mezi Hranicemi a Bad Elsterem. „Jedná se o společný projekt Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, Saského zemského úřadu a města Hranice. Díky němu vznikne moderní a hlavně bezpečné přeshraniční spojení, které zároveň zajistí kvalitní napojení na regionální a nadregionální silniční síť a síť cyklistických a turistických stezek. Součástí projektu je i vybudování nového chodníku v Hranicích a devíti parkovacích míst u domova pro seniory,“ upřesnil krajský radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky Josef Janů.

Dalším z podpořených česko-saských projektů, které mají dopad i do našeho kraje, je projekt „Hra bez hranic – fotbal spojuje”. Ten by měl přispět k intenzivní výměně mládeže mezi sportovními kluby z Karlových Varů a Zwickau. Fotbalisty čekají společné tréninky, přátelská utkání a soustředění. Kromě sportovních dovedností si osvojí i interkulturní a jazykové dovednosti. Projekt byl podpořen v rámci čtvrté prioritní osy dotací okolo 770 tisíc eur.

Jako náhradní projekt byl v první prioritní ose schválen projekt „SOS – systém k optimalizaci a zajištění přeshraniční německo – české ochrany proti katastrofám”, jehož partnery jsou obec Potůčky a města Bad Schlema, Johanngeorgenstadt a Schwarzenberg. V současné době se čeká na to, až se do rozpočtu programu uvolní prostředky z již zrealizovaných projektů. „Projekt by měl přispět ke zlepšení ochrany obyvatelstva na obou stranách hranice prostřednictvím společných cvičení, školení a setkání. Potůčky by si zároveň mohly pořídit i nové hasičské vozidlo,“ doplnil krajský radní Josef Janů.

Pokud se jedná o příjem žádostí do programu, aktuálně je uzavřena pouze první a druhá prioritní osa. Ve třetí ose budou případné projekty schvalovány jako náhradní a ve čtvrté ose jsou stále k dispozici volné finanční prostředky a žádosti lze průběžně předkládat. Bližší informace o programu včetně potřebných kontaktů naleznete na těchto internetových stránkách.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP