80 let Obchodní akademie v Karlových Varech

Obchodní akademie v Karlových Varech v těchto dnech slaví významné jubileum - 80. výročí svého založení. Byla otevřena již v roce 1937 jako československá obchodní akademie Ústřední matice školské v Karlových Varech. V prvních poválečných týdnech se ze Šmeralovy ulice v Rybářích přestěhovala do stávající budovy, která do té doby patřila německé obchodní akademii. Roku 1949 byla škola přejmenována na „vyšší hospodářskou školu“ a od té doby se její název změnil ještě mnohokrát, aby se z ní nakonec stala škola s nejdelším názvem v celé republice – Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace J.

V průběhu své existence začala své pole působnosti rozšiřovat i do dalších, nejen ekonomických oborů. Výuka oboru cestovní ruch zde byla zahájena již v roce 1958 a tehdy se jednalo o první a jediný obor tohoto druhu v celém Československu. Svou specializaci na cizí jazyky začala psát v roce 1964, kdy se její součástí stala státní jazyková škola.

Za uplynulá desetiletí prošla výraznou proměnou. Měnila se historie, střídali se ředitelé, kantoři i studenti, měnila se podoba budovy a její vybavení. Zásadní změny československé, resp. české společnosti se promítly i do samotné výuky. Bylo třeba reagovat na měnící se legislativu a přizpůsobovat výuku aktuálním požadavkům doby. Myslím si, že se vyučujícím podařilo v každé době tento nelehký úkol zvládnout na jedničku a škola tak po celou dobu své existence patřila mezi nejvýznamnější střední školy v celém regionu.

Od počátku nového milénia pokračovalo hledání cest, které jí měly zajistit prosperitu i v následujících desetiletích. Vznikaly nové vzdělávací plány, výuka jak odborných předmětů, tak cizích jazyků začala reagovat na nově vzniklé potřeby zaměstnavatelů nejen Karlovarského kraje. Získané teoretické poznatky mají naši studenti možnost dále rozvíjet formou praxí a stáží jak na českém pracovním trhu, tak i v zahraničí. Škola se tak definitivně stala jedinečnou v oborové struktuře vzdělávací soustavy našeho kraje a svým významem přesahuje i celý západočeský region.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20170919151802_001_ls.pngU příležitosti oslav škola pořádá dne 13. října 2017 Den otevřených dveří (9 – 13 hodin) a Absolventský ples v hotelu Ambassador Národní dům, Karlovy Vary (od 20 hodin).

Další informace k oslavám školy najdete ZDE.Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP