Karlovarsko

80 let Obchodní akademie v Karlových Varech

20.9.2017 SP

Obchodní akademie v Karlových Varech v těchto dnech slaví významné jubileum – 80. výročí svého založení. Byla otevřena již v roce 1937 jako československá obchodní akademie Ústřední

bez foto
Plzeňsko

Studie rizikových faktorů aterosklerózy

20.9.2017 SP

Na podzim proběhne studie rizikových faktorů aterosklerózy v náhodně vybraném populačním vzorku obyvatel okresu Plzeň-město s názvem „Dlouhodobé trendy hlavních kardiovaskulárních rizikových faktorů a jejich prediktivní hodnota