Galerie zahajuje dvě výstavy

Galerie umění zahajuje ve čtvrtek 14. září ve své hlavní budově dvě výstavy – “Joža a Franta Uprkovi ze sbírek GVU v Hodoníně” a “Přírůstky do sbírek 2006–2016 / obrazy, sochy”.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20170908083421_001_ls.png

Joža Uprka – Vyvolávač z Jizdy králů
Výstava “Joža a Franta Uprkovi”, připravená ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Hodoníně, představuje tvorbu významných moravských umělců z přelomu 19. a 20. století. Malíř Joža Uprka (1861-1940) patřil k umělecké generaci devadesátých let 19. století. Svou impresivní malbou zachytil život na Slovácku v mnoha podobách a kompozicích vždy vynikajících bravurní kresbou i koloristickou kvalitou malby. Uprkovo malířské dílo je na výstavě představeno velmi reprezentativním výběrem prací.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20170908083501_001_ls.png

Franta Uprka
Sochař Franta Úprka, mladší malířův bratr, se též tematicky obracel k rodnému kraji a vytvořil početné a kvalitativně vyrovnané dílo, které je na výstavě představeno souborem prací tvořícím jen malou část z početně bohaté umělecké pozůstalosti autora.

Výstava “Přírůstky do sbírek” představuje výběr z galerijních nákupů a darů v letech 2006 – 2016. Za toto období získala Galerie umění do svých sbírek prostřednictvím nákupů a darů celkem jedenašedesát děl, zahrnujících obrazy a sochy. Více jak třetinu nabytých „sbírkových předmětů“ představují malby a plastiky autorů působících v karlovarském regionu.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20170908083950_001_ls.png

Jiří Kožíšek, Bílé přilby, 2015

Vernisáž obou výstav začíná v 17 hodin.

 

Zdroj: TZ Galerie umění Karlovy Vary

LPP