V pololetí má stodská porodnice už tři sta novorozenců

V porodnici Stodské nemocnice se v prvním pololetí roku narodilo 302 dětí. To je o téměř 50 více než ve stejném období roku 2016, který byl v počtu novorozenců za posledních téměř 30 let rekordní. Lze tak očekávat, že počet miminek narozených ve Stodu se letos opět posune výše a za kalendářní rok překročí hranici šesti stovek. I díky rostoucímu počtu porodů získalo gynekologicko-porodnické oddělení zpět vzdělávací akreditaci.

Vůbec nejvíce miminek se narodilo v květnu, konkrétně 62. Měsíc lásky tak byl ve stodské porodnici spíše „měsícem výsledků lásky“ a platí to hlavně o 25. květnu. V tento jediný den přišlo ve Stodu na svět osm dětí. A stejný počet dětí se zde narodil také 5. ledna. Ani taková frekvence neznamená pro porodnici komplikaci. „V jeden moment u nás mohou rodit až čtyři ženy. To je ale velmi malá pravděpodobnost. Porody se zpravidla během těch 24 hodin samy rozprostřou tak, že se na porodních sálech sejdou nejvýše dvě ženy,“ popisuje vrchní sestra gynekologicko-porodnického odděleníHana Duffková.

Vysvětlení, že se v jeden den narodilo tolik dětí, je nutné v obou případech hledat u rodičů. Někdy sice může počet porodů v jednom dni ovlivnit počasí, když se třeba mění tlak – například před bouřkou, ale v těchto případech tomu tak nebylo.

V loňském kalendářním roce se ve Stodu narodilo 579 dětí. Nejvíce od roku 1989. Od března 2016 do února 2017 už to bylo přes šest set dětí. A díky opakovanému dosažení této hranice (vždy ve 12 po sobě jdoucích měsících) byla porodnici v těchto dnech obnovena akreditace pro vzdělávání. „Akreditace se uděluje takovému pracovišti, které svým spektrem práce i personálním obsazením nabízí optimální prostředí pro další vzdělávání mladých lékařů. To splňujeme a můžeme je tak vzdělávat respektive práce v našem zařízení se jim započítává jako praxe potřebná k udělení atestace,“vysvětluje primář oddělení Jakub Mach.

Stodská porodnice organizuje pravidelně zhruba jednou za šest týdnů neformální setkání těhotných žen s primářem oddělení. Nejbližší se konají 12. července a 30. srpna. Začínají vždy v 16 hodin. Jedná se o otevřenou debatu, kde primář umožňuje těhotným ženám i jejich partnerům vyjádřit svůj názor a přání ohledně průběhu porodu.

„Mým mottem je, že úspěšný porod začíná dialogem, proto rád naslouchám, jaké mají ženy představy o porodu, aby jedna z nejvýznamnějších událostí jejich života byla i tou nejpříjemnější. A ta setkání jsou právě i vhodná k započetí vzájemného dialogu,“ vysvětluje primář Jakub Mach s tím, že detailnější či intimnější dotazy je připraven řešit i mimo společnou diskusi. „Lze si domluvit individuelní pohovor nebo zájemkyním standardně poskytuji mobilní číslo, aby mohly konzultovat své představy prakticky online,“ dodává primář.

 

Zdroj: www.zdraveplzensko.cz

LPP