Vulgární soused

Dobrý den, oznamovali jsme na policii, že nám soused opakovaně nadává, a to velmi vulgárně, a policie nám poté oznámila, že věc postoupila na městský úřad k projednání přestupku. Teď přišlo vyrozumění z úřadu, že máme podat návrh na projednání přestupku souseda, jinak se celou věcí úřad zabývat nebude. Je tento postup správný?

ilustrační foto

 

Ano, tento postup je správný. Některé přestupky, mezi jiným i přestupky proti občanskému soužití, který zřejmě přichází v úvahu ve Vašem případu, vyžadují ke svému projednání návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka. U těchto tzv. „návrhových“ přestupků, lze podat návrh příslušnému správnímu orgánu nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.
Na základě Vašeho návrhu tedy bude zahájeno řízení o přestupku s označenou osobou. Jen upozorňuji na skutečnost, že od 1. 7. 2017 nabývá účinnosti nový zákon o přestupcích, a to zákon č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Otázku vlivu případných změn na probíhající řízení doporučuji raději projednat s právníkem.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz