Plzeň ocenila výjimečné učitele i mecenáše školství

Výjimečné pedagogy a zaměstnance svých základních a mateřských škol dnes ocenilo město Plzeň. Do „síně slávy“ uvedlo profesionála z oboru a cenu udělilo i mecenáši školství. Ocenění si laureáti převzali při slavnostním aktu v koncertním sále 25. základní školy z rukou náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Evy Herinkové.

„Velmi mě těší, že máme takové zaměstnance na našich školách. Pedagog může ovlivnit celý život dítěte, bývá pro něj často na dlouho vzorem a hraje důležitou roli. Já sama dodnes vzpomínám na svou učitelku z první třídy,“ uvedla při předávání Eva Herinková. Pomocí ocenění, které bylo poprvé předáváno loni, chce město Plzeň zvyšovat prestiž učitelského povolání na školách a motivovat pedagogy i provozní zaměstnance škol.

 

Za školní rok 2016/2017 bylo ocenění předáno v následujících šesti kategoriích:

 

Petr Pavel

Ocenění za celoživotní přínos školství („síň slávy“) získal Petr Pavel, bývalý a nejdéle působící ředitel 25. základní školy ve Chválenické ulici. Petr Pavel přišel na 25. ZŠ v roce 1981 jako učitel na prvním stupni, od roku 1985 působil jako ředitel v Dětském domově Domino. Na 25. ZŠ se vrátil v roce 1998 a jejím ředitelem byl až do roku 2014. Za jeho působení prošla 25. ZŠ největšími změnami za celých 55 let své existence. V roce 2005 byla přistavena druhá tělocvična se speciálním povrchem pro hru badmintonu, v roce 2008 získal vnitroblok školy nové hřiště s umělým povrchem. Nejviditelnější proměna začala v červnu 2009, kdy Petr Pavel prosadil velkou rekonstrukci budovy včetně vzniku koncertního sálu. Jako velký milovník hudby a divadla nabídl žákům rozšířenou výuky hudební a výtvarné výchovy i zájmových divadelních kroužků. Od roku 2010 „vyrostly“ na škole dva velké pěvecké sbory Zpěváčci a Rolničky a také vzniklo několik souborů, které se věnují dramatické výchově, loutkovému a maňáskovému divadlu. Jako úspěšný badmintonista, učitel a trenér vychoval v duchu fair play i řadu šikovných hráčů a hráček. Někteří z nich dosáhli i republikových úspěchů a hrají na mezinárodních turnajích.

Jaroslava Macnerová

V kategorii Pedagog roku základní školy získala ocenění vychovatelka školní družiny Jaroslava Macnerová ze Základní školy a mateřské školy Plzeň – Božkov. Ocenění jí bylo navrženo pro vysoké osobní a morální kvality. Stála u zrodu mnoha školních projektů, které se v programu školní družiny využívají dodnes. Jde například o projekt Nemyslíme jen na sebe, který je založen na myšlence, že je důležité pěstovat u dětí nesobeckost, ochotu pomáhat tam, kde je potřeba a kde mohou. Dále se zasloužila o pořádání jarmarků a o projekt Historie Božkova, který učí děti poznávat nejen historii místa, kde žijí. Vychovatelka podporuje také čtenářskou gramotnost svých svěřenců. Děti s ní navštěvují několikrát ročně knihovnu v Božkově, letos spoluorganizovala účast na Noci s Andersenem společně s přespáním ve škole. Děti díky pestrému programu navštěvují družinu velmi rády.

 

V kategorii Pedagog roku mateřské školy byla oceněna učitelka 17. základní školy a mateřské školy Hana Zemanová.  Hana Zemanová je „dobrou duší“ odloučeného pracoviště Mateřská škola Zručská cesta 4. Od roku 2002 v ní pracuje jako vedoucí učitelka. Je vzorem pro ostatní pracovnice svým nasazením, schopností efektivně komunikovat a zaujmout jak tříleté děti, tak i jejich rodiče, z nichž mnozí také před lety prošli jejíma rukama. Kromě přímé práce s dětmi věnuje hodně času též rozvoji svého pracoviště. Pečuje o zahradu i vybavení mateřské školy.

Hana Zemanová

 

V kategorii Provozní zaměstnanec roku obdržela cenu pracovnice školní jídelny 16. základní školy a mateřské školy v Americké ulici Marie Vítámvásová za to, že významně pomohla k fungování školní jídelny. Aktivně se s vedoucí školní jídelny podílí na sestavování jídelníčku, dbá na zásady zdravé výživy, snaží se o inovaci, nápaditost, rozmanitost a pestrost stravy. Během dubna ve spolupráci s vedoucí školní jídelny připravuje soutěžní menu do soutěže školních jídelen. Svou práci vykonává již 30 let.

 

V kategorii Mecenáš plzeňského školství je oceněným ředitel obchodu firmy DECASPORT Karel Krátký. Firma si zaslouží ocenění za poskytnutí finančního daru na projekt Olympijský park Plzeň 2016, který se konal v západočeské metropoli na sklonku prázdnin roku 2016. Věnovala všem 26 plzeňským základním školám peněžitý dar ve formě poukázek na nákup sportovního zboží v síti prodejen Decathlon, celkově šlo o částku zhruba sto tisíc korun.

 

V kategorii Mimořádný počin plzeňského školství získal cenu tým 15. základní školy v čele s ředitelkou Soňou Pavelkovou, vedoucí školní jídelny Zlatou Burešovou a vedoucím kuchařem Václavem Hokrem. Ocenění dostal tým za vybudování regionálního centra v 15. ZŠ Plzeň a vytvoření podmínek ke sdílení odborných informací, praktických rad a názorných ukázek praxe pro pracovníky školního stravování v Plzeňském kraji. V březnu 2017 zde bylo uzavřeno Memorandum o spolupráci v rámci celostátního projektu „Krajské centrum sdílení dobré praxe“ v oblasti školního stravování, a to mezi Asociací školních jídelen ČR, Státním zdravotním ústavem a regionálními partnery – Plzeňským krajem, statutárním městem Plzeň, Krajskou hygienickou stanicí a 15. ZŠ Plzeň. Školní jídelna spolupracuje s vedením školy a týmem pedagogických pracovníků 15. ZŠ Plzeň, jejichž snahou je podpora a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu.

Zdroj: TZ Magistrátu města Plzně

Více zde: http://www.oko24.cz/news/plzen-ocenila-vyjimecne-ucitele-i-mecenase-skolstvi/