Úspěšný drůbežářský závod

Za úspěchy společnosti Drůbežářský závod Klatovy a.s. stojí především samotní zaměstnanci. V současné době pracuje v naší společnosti cca 700 zaměstnanců různých profesí. Největší podíl na struktuře společnosti tvoří pracovníci v hlavních výrobních provozech – porážka drůbeže a masná výroba.

Porážka drůbeže se skládá z několika úseků – navěšování živé drůbeže, zpracování a balení drobů, úsek porcované drůbeže, výroba dílů pro rychlé občerstvení KFC, výroba špízů a marinád, úseky ručního vykosťování, balení a ostatní pomocné úseky.

Na provozu Masná výroba se vyrábějí uzenářské výrobky z kuřecího masa (šunky, různé salámy, tlačenky, aspiky, párky a další), na úseku udíren se mimo jiné udí celá kuřata, stehna, křídla. Veškeré výrobky nabízíme spotřebitelům v podnikových prodejnách, na pultech obchodních řetězců, ale i v menších prodejnách na venkově.

 

K tomu, abychom mohli rozšiřovat výrobu, dodávat na trh kvalitní zboží, potřebujeme zodpovědné a kvalifikované zaměstnance.

 

Péče o zaměstnance je prioritou společnosti. Průměrná mzda dělnických profesí aktuálně za měsíc březen letošního roku narostla o 5 {0097b31412db00753a87d325b0f5d7726c0423dc5f8cad582f5e83446387d76a} porovnání se stejným obdobím roku 2016 a činí 26 054 Kč.

 

V současné době je celorepublikovým problémem nedostatek zaměstnanců s odborným technickým zaměřením – elektrikáři, zámečníci…

Náš technický útvar byl doplněn o nové zaměstnance. Věříme, že po zaučení budou kvalifikovanou součástí technického týmu. V průběhu loňského roku bylo zároveň upraveno jejich odměňování.

Stejná situace je i na úseku dopravy, kde doplňujeme stavy profesionálních řidičů.

 

 

Máme široký sociální a benefitní program pro zaměstnance, kde kromě řešení růstu mezd se staráme o zaměstnance v různých oblastech.

Finančním benefitem jsou roční odměny a odměny při pracovních a životních výročích.

Zaměstnanci si mohou zakoupit naše výrobky za zvýhodněné ceny v podnikové prodejně.

Zajišťujeme závodní stravování (obědy – večeře) v ceně á 21 Kč. Ostatní náklady na stravování hradí společnost.

Přispíváme 500 Kč na penzijní připojištění.

Zaměstnancům z větší vzdálenosti, kteří přijdou k nám pracovat, zajišťujeme ubytování a zároveň na ně přispíváme.

Dalším je příspěvek na cestu do zaměstnání i zpět.

Zaměstnanci mohou čerpat dalších 5 dnů dovolené na zotavenou nad rámec stanovený zákonem.

Ze sociálního fondu lze čerpat příspěvky na dovolenou, dětské tábory, různé sportovní aktivity, kulturní akce, na úhradu nákladů dětí v předškolním zařízení 1 200 Kč měsíčně.

Jednou ročně mohou zaměstnanci odpočívat při rekondičním pobytu v Konstantinových lázních, kde je zajištěné ubytování, stravování a odpočinkové procedury, včetně možnosti pobytu 1,5 h denně ve Wellnes. Polovinu ceny hradí společnost, a to nejen zaměstnanci, ale i celé rodině.

Každoročně pořádáme setkání současných zaměstnanců společně s těmi, kteří jsou již na zaslouženém odpočinku v Klatovském divadle s pohoštěním a divadelním představením.

Další kulturní a společenskou akcí je firemní ples s bohatým programem.

Za tuto péči o zaměstnance jsme obdrželi v roce 2015 ocenění certifikátem Mamma/Parent Friendly – společnost přátelská rodině, který úspěšně obhajujeme.

Další certifikát získaný v roce 2013 „Bezpečný podnik“ nás zavazuje na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví zaměstnanců, zajišťování prevence, školení zaměstnanců, zvyšování kvalifikace.

Společnost Drůbežářský závod Klatovy každoročně investuje velké finanční prostředky na modernizaci strojního vybavení a  stavebních úprav pro zlepšení výrobního i pracovního prostředí.

 

 

Jsme připraveni případným zájemcům o práci v naší společnosti podat další informace a zodpovědět veškeré dotazy.

 

Rádi Vás přijmeme do našeho pracovního týmu!

 

Kontakt:

Marie Pošarová, pers. a mzd. odd.

Drůbežářský závod Klatovy a.s.

Ul. 5.května 112, 339 01 Klatovy

tel.: +420 376 353 382

e-mail: posarova@dzklatovy.cz

www.dzklatovy.cz

(MC)