Náhrada škody za zranění

Dobrý den, potřebovala bych poradit, jak mám určit výši náhrady škody za zranění, které jsem utrpěla při dopravní nehodě. Policie obvinila řidiče druhého auta a mně přišlo poučení, že se mohu jako poškozená připojit k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody.

ilustrační foto

 

Náhrada škody na zdraví je v novém občanském zákoníku (NOZ) upravena v pododdílu druhém „náhrada při újmě na přirozených právech člověka“, v § 2956 o. z. až 2968 o. z. Vychází ze zásady plné náhrady všech škod a nemateriální újmy. Rozsah náhrady v podstatě vychází z předchozí právní úpravy, když určuje, že při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění.
Při určení výše náhrady se dříve vycházelo z vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, která ale byla s účinností NOZ zrušena. Zákonodárce vycházel z toho, že zvýšenou roli budou mít při rozhodování o náhradě škody a její výši soudy. Nicméně pro to, aby se překlenulo přechodné období a stanovila jakási základní kritéria pro práci soudů, vydal Nejvyšší soud k náhradě nemajetkové újmy na zdraví metodiku.
Z té se dá samozřejmě vycházet, ale pro kvalitnější a zejména vyčerpávající možnost uplatnění Vašeho nároku doporučuji vyhledat právní pomoc.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz