Moderní zpracovatel kuřecího masa

Drůbežářský závod Klatovy je druhým největším zpracovatelem kuřecího masa a výrobcem uzenin z kuřecího masa v České republice. Historie Drůbežářského závodu Klatovy a.s. se píše od roku 1966, kdy byla dokončena výstavba drůbežářského závodu, v roce 1970 proběhla dostavba závodu s kapacitou zpracování 20 000 tun drůbeže za rok. Transformace na Drůbežářský závod Klatovy a.s. byla realizována v roce 1992 a už o pět let později byla zahájena výroba kuřecích uzenin a polotovarů.

 

 

V letech 2001 až 2006 proběhla rozsáhlá modernizace výrobních prostor. V současné době je v Drůbežářském závodu Klatovy denně poraženo okolo 95 000 kusů živých kuřat. Což představuje 180 tun živé suroviny a cca 128 tun kuřecího masa. Zpracovávaná drůbež pochází výhradně z českých uzavřených chovů. Společnost má vlastní výkrm živých kuřat s odchovem 320 000 kuřat v jednom turnusu a vlastní porážku. Vysokou kvalitu technologií a hygieny dokládá řada certifikací jako HACCP, ISO 9001:2000, BRC a IFS a ocenění samotných výrobků značkou KLASA, Regionální potravina, Česká chuťovka a Dětská chuťovka.

Nejmodernější světové technologie používané při výrobě a produkty, které získaly řadu ocenění, řadí společnost ke špičce českého masného a uzenářského průmyslu a jsou důkazem, že kvalita českých potravin směle konkuruje potravinářským závodům v zemích EU.

Sledované statistické údaje ukazují na zvyšující se spotřebu chlazeného kuřecího masa. Spotřeba činí cca 26 kg/osoba/rok. Tato čísla dokazují zvýšený prodej našich výrobků, a to nejen chlazeného kuřecího masa, ale také kuřecích uzenin.

 

 

V současné době pracuje v naší společnosti cca 700 zaměstnanců. Zhruba 500 lidí tvoří interní zaměstnanci, ostatní jsou zaměstnanci agentur práce, které k nám na základě smluv vysílají jejich zaměstnavatelé. Doplňování interních zaměstnanců se snažíme řešit spoluprací s úřady práce, nejen v Klatovech, ale i v regionech s větší nezaměstnaností. Dále vlastním vyřizováním zaměstnaneckých karet pro zaměstnance mimo EU.

Klatovy se nachází v regionu s velmi nízkým procentem nezaměstnanosti, z toho důvodu hledáme zaměstnance i v jiných regionech. Struktura výroby a specifikace provozu vyžaduje velmi dobrou zdravotní způsobilost zaměstnanců. Zajišťujeme vstupní a pravidelné preventivní zdravotní prohlídky.

Společnost se také věnuje důsledně péči o své zaměstnance, jak ze strany bezpečnosti práce, tak i zlepšení pracovních podmínek a zlepšení finanční situace zaměstnanců i jejich rodin.

Zabezpečujeme ochranné pracovní oděvy a ostatní pracovní doplňky podle vykonávané pracovní pozice. Zajišťujeme jejich praní i čištění.

Od roku 2013 jsme držiteli certifikátu „Bezpečný podnik“ a od roku 2015 certifikátu „Mamma/Parent Friendly“ (společnost přátelská rodině).Oba tyto certifikáty každý rok úspěšně obhajujeme.

 

Kontakt:

Marie Pošarová, pers. a mzd. odd.

Drůbežářský závod Klatovy a.s.

Ul. 5.května 112, 339 01 Klatovy

tel.: +420 376 353 382

e-mail: posarova@dzklatovy.cz

www.dzklatovy.cz