Veletrh pracovních příležitostí nabídl řadu volných míst

Poslední ze série veletrhů proběhl 16. 3. 2017 v Karlových Varech v Lidovém domě. Zorganizovala ho opět Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje ve spolupráci s Karlovarským krajem a Úřadem práce. Kapacita prostor byla zcela zaplněna, u výstavních stánků zde nabízelo své volné pracovní pozice 30 zaměstnavatelů, jejichž stánky v průběhu celého dne navštívilo 540 zájemců o práci.  „Zájem vystavujících převyšoval kapacitu prostor, proto jsme byli nuceni uzavřít registraci firem již deset dní před začátkem akce“, informovala Lenka Mansfeldová Bílková, manažerka veletrhu.

Veletrh navštívili klienti projektu Nestůj a pojď II., který je realizován Karlovarským krajem a partnery, jimiž jsou ANNA KK, z.s. a Krajská rada dětí a mládeže, a je financován z prostředků Evropské unie. Projekt pomáhá mladým lidem do 30 let, kteří potřebují individuální podporu při začlenění na trh práce. „Karlovarský veletrh navštívilo 22 našich klientů. Jedná se o lidi dlouhodobě nezaměstnané, často v nelehké životní situaci, kterým se snažíme individuálním přístupem pomoci najít práci. Nabízíme zejména osobní poradenství, motivační a rekvalifikační kurzy a zprostředkování zaměstnání na dotovaných pracovních místech,“ uvedla manažerka projektu Hana Šnajdrová. Na veletrzích mají klienti projektu možnost na jednom místě navštívit stánky mnoha zaměstnavatelů, osobní poradci jsou jim zde k dispozici pro odbornou radu i asistenci při jednání se zaměstnavateli.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20170319145544_001_ls.png
Z projektu

Složení vystavujících zaměstnavatelů bylo podobné jako na ostatních veletrzích v kraji. Největší zastoupení měly už tradičně výrobní firmy, které hledaly technicky zaměřené pracovníky. Veletrhu práce v Karlových Varech se zúčastnila i firma WitteAutomotive, která hledá pro svůj nový závod v Ostrově 400 zaměstnanců. „Hledáme především technické specialisty a dělníky do výroby. Na veletrhu jsme získali řadu životopisů a kontaktů, tak doufáme, že alespoň část z nich budeme moci přivítat v našem novém provozu,“ informovala Jana Komínková, personalistka firmy.Další podstatnou část zaměstnavatelů tvořily podniky zabývající se ubytovacími a stravovacími službami, nechyběly ani nemocnice, léčebny a lázeňská zařízení, které hledají zdravotnický personál, a práci nabízely i státní organizace jako Armáda ČR, Policie ČR nebo Věznice Horní Slavkov.

Veletrhy práce jsou podle provedeného šetření mezi zaměstnavateli velmi pozitivně hodnoceny. Kromě nalezení konkrétních zaměstnanců vnímají vystavovatelé pozitivně i možnost zviditelnění firmy. „Zajímají nás však i konkrétní přínosy, to znamená kolik návštěvníků veletrhů skutečněnajde práci u vystavujících zaměstnavatelů, proto budeme tyto informace u zaměstnavatelů zjišťovat,“  uvedl Stanislav Kříž, ředitel Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.   Podle jeho sdělení je však přesná čísla možno zjistit až s určitým časovým odstupem podle skutečně uzavřených pracovních smluv.  Díky velkému zájmu z řad zaměstnavatelů i návštěvníků veletrhů uvažuje Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje o uspořádání dalšího ročníku již na podzim tohoto roku.

Zdroj: TZ KH KKK

LPP