Karlovy Vary dnes navštívila velvyslankyně Rumunska Carmen-Liliana Burlacu

S primátorem města mluvili především o stavu a cestách dalšího rozvoje lázeňství v České republice a Rumunsku.

Velvyslankyně informovala o současné situaci rumunského lázeňství, které v současné době není součástí bezplatné zdravotní péče. Při společném hledání dalších cest možného rozvoje primátor navrhnul, aby velvyslanectví oficiálně oslovilo Sdružení lázeňských měst. Tato asociace může navázat styky s obdobným uskupením v Rumunsku, začít komunikovat na odborné úrovni a nastartovat vzájemnou výměnu zkušeností.

Velvyslankyně se také živě zajímala o folklorní dění ve městě nebo o národnostní menšiny. I zde se otevírá možnost vzájemného představení kultur obou národů, například výměnou folklorních souborů nebo možnou účastí rumunských umělců na Mezinárodním folklorním festivalu.

Primátor informoval velvyslankyni o tradici slavnostního zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech, na které bude jako člen diplomatického sboru srdečně zvána.

Setkání bylo ukončeno pracovním obědem se zástupci Svazu Rumunů v České republice.

Jan Kopál
Tiskový mluvčí | Magistrát města Karlovy Vary