Svěřenské nástupnictví

Dobrý den, chci se zeptat, jestli jde nějakým způsobem vyřešit to, aby můj jediný syn po mé smrti zachoval rodinný majetek, který po mně zdědí, protože je velmi nezodpovědný a obávám se, že všechno utratí. Také nemá děti a nevím co by se s majetkem pak stalo.

ilustrační foto

Možností je více. Nový občanský zákoník (NOZ), tj. zákon č. 89/2012 Sb., podstatným způsobem rozšířil možnosti, které má zůstavitel, tj. ten kdo chce učinit pořízení pro případ smrti. Ať už se jedná o různé podmínky, kterými může podmínit dědění svého majetku, anebo přímo o instituty, které poskytují možnosti řešení.
Pro situaci, kterou zmiňujete, bych pokládal za vhodné využít institut tzv. svěřenského nástupnictví, upravený v ustanovení § 1512 NOZ. Zůstavitel může nařídit, že jím povolaný dědic (přední dědic) pozůstalost skutečně nabývá, je však v rozsahu této pozůstalosti omezen při pořizování pro případ své smrti tím, že tuto pozůstalost následně nabývá svěřenský nástupce. Nerozhodne-li zůstavitel ve své závěti jinak, má dědic možnost nabytý majetek užívat, brát z něho plody a užitky, ale nemůže tento majetek prodat někomu jinému.
Tento institut pak skýtá další možnosti, například svěřit správu majetku svěřenskému nástupci a další. V každém případě, pokud byste se rozhodla takto postupovat, doporučuji vyhledat právní pomoc, nejlépe notáře.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz