3514 lidí nedodrželo vloni režim „na neschopence“, čekal je postih

Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) provedly od ledna do prosince 2016 celkem 153 500 kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců. Vloni tak byl zkontrolován přibližně každý desátý nemocný na tzv. neschopence (ukončeno 1 584 879 dočasných pracovních neschopností). Postih byl udělen 3 514 pojištěncům. Z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že je to o 136 postihů méně než za stejné období roku 2015.

Pojištěnci, u nichž lékař rozhodl o dočasné pracovní neschopnosti, mají povinnost dodržovat stanovený režim a umožnit kontrolu jeho dodržování. Jsou mj. povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, označit byt a zvonek jmenovkou a dodržovat vycházky určené ošetřujícím lékařem. Zpravidla mohou být vycházky povoleny nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin.

Kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců provádějí pověření zaměstnanci OSSZ na základě vlastního výběru, z podnětu ošetřujícího lékaře nebo zaměstnavatele. Pokud se potvrdí, že k porušení režimu skutečně došlo, zahájí OSSZ správní řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského, tzv. postih. Záznam o kontrole při porušení režimu se zasílá dočasně práce neschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.

Tabulka: Kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců k 31. 12. 2016 Kraj Počet provedených kontrol Počet postihů Hl. město Praha 7 394 149 Jihočeský 6 455 87 Jihomoravský 19 665 262 Karlovarský 7 371 316 Královéhradecký 12 397 218 Liberecký 5 951 147 Moravskoslezský 18 719 332 Olomoucký 10 855 258 Pardubický 11 261 270 Plzeňský 14 716 548 Středočeský 16 051 299 Ústecký 10 273 242 Vysočina 5 782 129 Zlínský 6 610 257 Celkem ČR 153 500 3 514 Zdroj: ČSSZ