Zmodernizovaná škola v Chebu

Integrovaná střední škola Cheb prošla za poslední dva školní roky velmi rozsáhlou modernizací. Z Regionálního operačního programu Severozápad se podařilo zrekonstruovat, přistavět a vybavit dvě školní budovy.

V Centru odborného a praktického vzdělávání vznikly nové odborné učebny a dílny pro žáky stavebních, strojírenských, elektrotechnických a řemeslných oborů, jejichž absolventi jsou poptáváni na trhu práce.

V Centru dřevozpracujících oborů se podařilo vytvořit nové zázemí a materiálně zajistit výuku žáků v unikátním oboru Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů a Truhlář.

Z operačních programů se na modernizaci prostor a vybavení podařilo v letech 2013–2015 získat cca 100 milionů Kč.

Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace

Obrněné brigády 2258/6,

350 02 Cheb

tel.: 354 408 011

mobil: 734 522 684

e-mail: info@iss-cheb.cz

www.iss-cheb.cz