SOŠ STAVEBNÍ V KARLOVÝCH VARECH

Střední odborná škola stavební v Karlových Varech je škola zřizovaná Karlovarským krajem a má dlouholetou tradici výuky řemeslných oborů, o něž je na trhu práce trvalý zájem.

 

Žáci učebních oborů Zedník, Truhlář, Instalatér či Strojní mechanik se teoreticky připravují na výkon své profese v moderně vybavených učebnách, mají možnost využívat školou propůjčené učebnice, pracovat s počítači a další technikou. Praktická část jejich přípravy je realizována ve školních dílnách s potřebným vybavením nebo na sjednaných pracovištích konkrétních firem. Škola navíc umožňuje pokračovat v nástavbovém studiu oboru Podnikání, kam se pravidelně hlásí absolventi učebních oborů i z jiných škol.

 

SOŠ stavební poskytuje také příležitost ke studiu v oboru Stavebnictví, který má již několik let ve svém portfoliu a o nějž postupně roste zájem, neboť představuje perspektivní uplatnění. Žáci jsou vyučováni moderními metodami, ve větší míře jsou vedeni k využívání informačních a komunikačních technologií, jejich studium se realizuje různými formami včetně exkurzí a odborné praxe. Od 1. ročníku jsou vybaveni tablety, s nimiž mohou při výuce efektivně pracovat, a dle zadání zejména odborných učitelů se mohou věnovat individuální práci. Absolventi tohoto oboru po získání maturitního vysvědčení nastupují do stavebních firem, jiní pokračují ve studiu na vysokých školách, mnozí nacházejí uplatnění v zahraničí.

 

SOŠ stavební v Karlových Varech je škola, která má velmi dobré materiální vybavení, kvalifikovaný a vstřícný pedagogický sbor, jehož členům záleží dobrých výsledcích svých žáků.