Proč právě SOAP?

Jsme stabilní rodinnou školou v Karlových Varech již 23 let. Hlavní odlišnost od ostatních škol je dána cíleně nízkým počtem studentů ve třídách, kdy každoročně otevíráme 2 maturitní třídy s počtem 15–20 studentů. U odborných předmětů, IT a cizích jazyků se studenti vzdělávají v dalších podskupinách. Tímto jsou dány optimální podmínky pro individuální přístup ke studentům, který nám zajišťuje kvalitní pedagogický sbor. Výsledkem je pro nás úspěšnost u státních maturitních zkoušek a přijetí na VŠ.

 

Naši studenti získávají úplné ekonomické vzdělání, které je na naší škole rozšířeno o další zaměření, které si student vybírá jako vzdělávací nadstavbu a studuje současně. Garance profesionality.

Zaměření:

• Cestovní ruch

• Právo a finance

 

Spoj vzdělání se svou zálibou –

vyber si své zaměření a rozšiř tak své

možnosti uplatnění se na trhu práce.

 

• Škola nabízí studentům odborné praxe doma i v zahraničí

• Zájezdy, odborné exkurze, turistické a sportovní kurzy

• Podmínky pro studium sportovců

• Vhodné podmínky pro handicapované studenty včetně zajištění pedagogických asistentů

• Dobrá dostupnost MHD

• Zajištění stravování i ubytování v Domově mládeže K. Vary – v pěší blízkosti školy

• Školné činí na pololetí 9000 Kč, možnost měsíčních splátek 5 × 1800 Kč

 

Přijďte navštívit naši rodinnou školu, rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy. Po telefonické domluvě kdykoli – možný vstup do živé výuky.

 

Zřizovatel a manager školy Ing. Barbora Ulrychová