Žádaná víceoborová škola ve Varech

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

 

 

Informace o škole

Pro potřeby vzdělávání žáků slouží 23 univerzálních učeben a řada speciálních učeben (jazyků, hudební výchovy, výtvarné výchovy aj.). Škola disponuje dvěma učebnami výpočetní a didaktické techniky s kvalitním vybavením, dvěma učebnami vybavenými televizním okruhem a k dispozici je také velký přednáškový sál. Škola má nově vybudovanou komplexní síť, která slouží jak k interní komunikaci ve škole, tak k externí komunikaci s rodiči a studenty. Dále škola pro výuku využívá 2 kvalitně vybavených tělocvičen, které umožňují výuku míčových sportů (basketbal, volejbal, florbal apod.), ale i specializovaných sportovních disciplin (sportovní gymnastika, zdravotní tělesná výchova, apod.). Nedílným doplňkem vnitřního sportovního zázemí školy je samozřejmě i posilovna. V roce 2016 bude zahájena komplexní rekonstrukce vnějších sportovišť školy, která zabezpečí kvalitativní podmínky pro přípravu v atletických disciplínách, v kopané, volejbale, beach volejbale, tenise.

Ubytování a stravování
V sousedství školy je samostatný Domov mládeže poskytující možnosti ubytování a stravování. Součástí tohoto zařízení je plavecký bazén, který dále doplňuje nabídku sportovní orientace školy.

 


Škola a projekty EU
Škola se aktivně zapojuje do dotační politiky EU. Na základě úspěšně podaného projektu v rámci Ministerstva životního prostředí provedla škola komplexní rekonstrukci pláště budovy a topného systému, což výrazně přispělo k celkovým úsporám energií, oblast financování – OP ŽP.
Škola realizovala projekt z OP VK s názvem E-learningová podpora TV, ve kterém připravuje interaktivní metodiku pro sportovně zaměřené školy. V 1. pololetí školního roku 2015/16 škola realizovala další projekt v rámci OP VK – “Rozvoj jazykových dovedností studentů a učitelů”. Díky tomuto projektu vycestovali edagogové a žáci školy do Velké Británie a SRN. Takto si mohli ověřit a rozšířit kvalitu svých jazykových dovedností, tak potřebných pro další uplatněné v praxi či v následném studiu na VŠ. Zároveň navštívili velmi zajímavé lokality v rámci Evropy.