Maturita pro dospělé? Zvolte správnou cestu!

Dálková forma vzdělávání má na Sportovní a podnikatelské střední škole v Plzni dlouholetou tradici. I pro příští školní rok 2016/2017 nabízí škola volná místa pro zájemce o vzdělávání v nástavbovém oboru 64-41-L/51 Podnikání. Že nevíte, co Vás tam čeká? Zveme Vás na malou exkurzi.

 

Poprvé škola otevřela brány vzdělání chtivým dospělým v roce 2008. Od té doby rok co rok školu opouštějí další úspěšní maturanti, kteří pokračují ve svých dosavadních profesích posilněni tříletými studijními zkušenostmi a množstvím nabytých informací z nelehkého maturitního vzdělávání. Škola se může pochlubit vysokým procentem úspěšnosti maturantů. Celková dlouhodobá statistika nástavbového vzdělávání hovoří o tom, že 97 % žáků korunuje své snažení vytouženým maturitním vysvědčením.

Obor vzdělávání poskytuje žákům v rámci přípravy k maturitní zkoušce všeobecné vzdělání se zaměřením na ekonomiku a příbuzné předměty, jako jsou finanční gramotnost, účetnictví a daně, právo nebo marketing. Zájemce dále čeká nebývale široká nabídka cizích jazyků. Mohou volit mezi ruštinou, němčinou, angličtinou a španělštinou. Ve standardně vybavených učebnách výpočetní techniky se seznamují s problematikou práce na počítači, která směřuje především k praktickým dovednostem. Studenti je zúročí na závěr svého vzdělávání při konání profilové části maturitní zkoušky.

 

Podmínky přijetí upravuje školský zákon. Vzdělávání je nástavbové, a tedy určené pro ty zájemce, kteří již absolvovali tříletý učební obor a získali výuční list. Profesní orientace zájemců o dálkové vzdělávání je velice široká. Od administrativních pracovnic, přes policisty, podnikatele, až po ženy na mateřské dovolené. Všem těmto a celé řadě dalších škola nabízí po dobu vzdělávání profesionální přístup celého učitelského týmu. Většina jeho členů absolvovala program celoživotního vzdělávání a stala se kvalifikovaným lektorem vzdělávání dospělých.

Pro zájemce o vzdělávání pracující ve směnném provozu je příjemný pravidelný rozvrh konzultací, a to sudé týdny vždy v pátek odpoledne a v sobotu. Dalším bonusem jsou nové kontakty, získané v průběhu studia, vytržení z každodenní rutiny všedních starostí a prostřednictvím dalšího vzdělávání i celkové obohacení a zkvalitnění osobního života.

 

Abychom při výčtu všech kladů nezapomněli ani na zápory, sluší se zde uvést, že škola poskytuje jako soukromý subjekt vzdělávání za úplatu, a to 1400 Kč měsíčně. K této ceně je však kromě všeho výše uvedeného nutno připočítat i ideální polohu školy v samotném centru města a možnost parkování přímo v jejím areálu. Servis, který škola studentům poskytuje, by nebyl úplný, kdybychom opomněli poradensko-psychologickou pomoc pro případ problémů se zvládáním studia a nelehkého skloubení pracovních povinností a rodiny se vzděláváním.

 

Exkurze končí, cesta je volná a rozhodnutí jen na Vás!

 

Sportovní a podnikatelská střední škola

Sady 5. května 21, 301 12 Plzeň

tel.: 377 225 933

e-mail: SPSS_Plzen@volny.cz

web: www.sapss-plzen.cz