Nemocnice Privamed slaví 20 let

Městská nemocnice Privamed sídlící v Kotíkovské ulici v Plzni je nejstarším členem skupiny Privamed. Před 20 lety, byla společností Privamed a.s. zprivatizována a od 15. listopadu 1995 působí jako nestátní zdravotnické zařízení. Za dvacet let se nemocnice proměnila v moderní zdravotnické zařízení s řadou špičkově vybavených oddělení.  K největší chloubě nemocnice rozhodně patří oddělení Centrum jednodenní chirurgie a ortopedie, které je pro své skvělé výsledky vyhledáváno pacienty nejen z Plzně a Plzeňského kraje, ale i celé republiky.

Městská nemocnice, pro kterou se v rámci Plzně vžilo jednoduché a výstižné označení „Nemocnice Privamed“, sídlí na plzeňském Severním předměstí v rámci areálu Lochotínského parku, který míval v dřívějších dobách mnohem větší rozlohu, než je tomu dnes.  Krásnou vzpomínkou na tuto dobu je altánek Kopeckého pramene a řada vzácných chráněných stromů přímo v areálu nemocnice. Příznačné je, že nemocnice stojí přesně v místech, kde měly podle plánů tehdejšího plzeňského purkmistra Martina Kopeckého fungovat vyhlášené plzeňské lázně. Ty se nakonec zrealizovat nepodařilo, ale péče o nemocné v místě zůstala.

Městská nemocnice vznikla v příjemném areálu lesoparku v roce 1982. Nahradila tak původní městskou nemocnici, která stála v dnešních sadech 5. května. Zde nemocnice vznikla již v roce 1832 přestavbou někdejšího Panského mlýna známým architektem Hanušem Zápalem. Pro svůj nevyhovující stav však byla zrušena a přestěhována do nově vybudovaného areálu v Kotíkovské ulici. Budova bývalé Městské nemocnice v sadech 5. května pak chátrala, až byla v roce 1992 zdemolována a na jejím místě vyrostl moderní hotel.

Areál Nemocnice Privamed dnes tvoří dva šestipodlažní monobloky spojené nadzemní chodbou, které byly uvedeny do provozu v letech 1983 a 1985. Kolem nemocnice se rozkládá rozsáhlý park a les s pramenem a vzácnými stromy, chráněný  jako přírodní rezervace.

Za dvacet let vlastnictví společností Privamed a.s. prošla nemocnice viditelným vývojem. Průběžně se zde investovalo např. do moderního přístrojového diagnostického vybavení typu MR (magnetické rezonance), CT (počítačový tomograf), RTG, Angiograf, kostní denzitometr apod. Finanční prostředky putovaly i do nových technologií a vybavení kuchyně. Mezi nejvýznamnější investice patří bezesporu i nově postavený moderní pavilon Centra jednodenní chirurgie a ortopedie otevřený v roce 2010. Pro potřeby nemocnice i pacientů se v areálu vybudovala nová lékárna. Investovalo se také do energetických úspor, jako jsou nové výměníkové stanice, zateplení fasád, termoregulace apod. Změny jsou zde vidět na každém kroku. Zřejmých oprav a modernizace se dočkala nejen zvenku i budova Léčebny dlouhodobě nemocných a to v roce 2014-15, kde díky posunutím lodžiových stěn, modernizace zařízení pokojů a sociálního zařízení došlo k výraznému zvýšení komfortu pacientů. Zajímavou zmínkou je i adaptace nemocničních prostor v interiéru budovy LDN a tím vznik v Plzni úplně první nemocniční kaple sv. Anežky České v roce 2015. Modernizací v letošním roce prošly také prostory Centrálního příjmu a dále jí prochází i nemocniční chodby a ambulance. I pravidelnou úpravou a správou přilehlé zeleně a parku tak Privamed neustále vytváří příjemné prostředí menší nemocnice rodinného typu.

Nemocnice Privamed nyní v rámci svých služeb nabízí zdravotnickou péči na 403 lůžkách ve 4 lůžkových odděleních a 21 odborných ambulancí.  V roce 2014 zde bylo hospitalizováno téměř 7500 pacientů, provedeno téměř 1600 operací a ambulantně ošetřeno 16 724 pacientů.

Všechny tyto aktivity mají jednoho společného jmenovatele a tím je maximální snaha společnosti Privamed poskytnout svým klientům lékařskou péči na nejvyšší dostupné úrovni a provozovat kvalitní moderní medicínu. Díky řadě investic do neustále se vyvíjejícího moderního vybavení a nových léčebných metod může nyní nabízet pacientům celé spektrum diagnostických výkonů a poskytovat stále širší a kvalitnější služby. Občané Plzně a okolí mají již v Nemocnici Privamed za ta léta důvěru, a proto se její působení mohlo rozšířit od roku 2007 i do Rakovníka, kde nyní již 8 let provozuje Masarykovu nemocnici a od loňského roku expandovali do dalšího zdravotnického zařízení, do Mulačovy nemocnice v Plzni na Borech. Všechny nemocnice v síti Privamed Group tak mají uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami v České republice. Až na výjimečné nadstandardní služby je zde veškerá lékařská péče poskytována zdarma. Pacienti si zde chválí především téměř rodinné prostředí, kvalitní péči, příjemný personál a výbornou kuchyni. Kvalitu těchto nemocnic zvyšují i nově příchozí lékaři a další zdravotnický personál s vysokou odborností. To vše zaručuje pacientům maximální spokojenost.

 

„Děkujeme za vaši přízeň a důvěru, kterou nám celá ta léta prokazujete. Věříme, že naše zdravotnická zařízení jsou pro vás zárukou kvalitní a profesionální péče s již dlouholetou tradicí.“

 

www.privamed.cz